Maksamiseen ja palautusten käyttöön muutoksia

Valmisteverojen veronkanto yhdenmukaistui 1.2.2021 alkaen.

Valmisteverot pitää maksaa oma-aloitteisten verojen yleisenä eräpäivänä. Yleinen eräpäivä on kalenterikuukauden 12. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Valmisteverot maksetaan samalla oma-aloitteisten verojen viitteellä ja samalle Verohallinnon pankkitilille kuin esimerkiksi arvonlisävero. Viitenumero näkyy OmaVerosta. Oma-aloitteiset verot voi maksaa myös OmaVerossa.

Uusi viite korvaa nykyisen verotuspäätöskohtaisen viiteen. Verohallinto suosittelee, että asiakas ottaa helmikuussa käyttöön uuden viitteen ja tilinumeron. Jos asiakas käyttää vanhoja viitteitä tai tilinumeroita, maksu ei välttämättä tule perille ja vero jää maksamatta. Verolle kertyy silloin viivästyskorkoa. 

Viitenumeron avulla maksu kohdistuu oma-aloitteisiin veroihin. Maksua ei voi kohdistaa vain valmisteverojen maksuksi. Maksu käytetään ensisijaisesti oma-aloitteisiin veroihin vanhimmasta uusimpaan, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin maksamattomiin veroihin.

Verojen palauttaminen

Valmisteveron palautusta voi saada esimerkiksi silloin, jos veron määrä pienenee verotuksen muutoksen vuoksi tai jos asiakas on tehnyt palautushakemuksen. Palautusta ei voida maksaa, jos esimerkiksi veroilmoituksia on jäänyt antamatta.

Jos erääntyneitä oma-aloitteisia veroja on maksamatta, palautus käytetään niihin heti. Muihin erääntyneisiin veroihin palautus käytetään yleensä vasta kuukauden lopussa. Myös asiakkaan valitsema oma-aloitteisten verojen palautusajankohta vaikuttaa aikatauluun. Palautusta voidaan myös ulosmitata.

Oma-aloitteisten verojen palautusten ajankohdan ja rajan voi asettaa OmaVerossa itse. Valmisteverolle ei voi asettaa omaa verolajikohtaista palautuksen ajankohtaa tai rajaa. Palautuksen ajankohtaa muuttamalla voi vaikuttaa siihen, jääkö palautus odottamaan tulevia maksettavia veroja vai maksetaanko palautus asiakkaalle heti käsittelyn jälkeen.

Verohallinnolle voi ilmoittaa palautuksia varten vain yhden tilinumeron, jolle kaikki palautukset maksetaan. Jatkossa asiakkaalla ei ole mahdollista olla esimerkiksi toimipaikkakohtaisia tilinumeroita. Tilinumeron muutokset on ilmoitettava sähköisesti OmaVerossa. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Valmisteverot näkyvät yhteenvedolla

Asiakas saa yhteenvedon esimerkiksi silloin, kun veroja on maksamatta tai veronpalautusta on käytetty asiakkaan maksamattomiin veroihin. Ensimmäinen yhteenveto, jolla valmisteverot näkyvät, muodostuu asiakkaalle helmikuun lopun tilanteesta.

Asiakas ei siis enää saa erillistä maksukehotusta eikä erillistä ilmoitusta palautuksen käytöstä, vaan nämä merkitään yhteenvetoon. Yhteenvedon näkee OmaVerosta seuraavan kuun alussa.

Jos valmisteveron maksu myöhästyy

 Viivästyskorkoa lasketaan valmisteveron eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen. Jos asiakas maksaa veron myöhässä, viivästyskoron määrän voi tarkistaa OmaVerossa. Viivästyskoron määrän voi myös laskea itse vero.fi:n korkolaskurilla.