Ilmoittamisen ja maksamisen määräaika pitenee

Valmisteverot pitää ilmoittaa ja maksaa oma-aloitteisten verojen yleisenä eräpäivänä. Yleinen eräpäivä on kalenterikuukauden 12. päivä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, eräpäivä siirtyy seuraavaksi arkipäiväksi.

Säännöllisesti verovelvollisen on annettava veroilmoitus ja maksettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.  Verokausi on kalenterikuukausi. Sähkön pientuottajan verokausi on kuitenkin kalenterivuosi ja kaatopaikan pitäjän verokausi on neljänneskalenterivuosi.

Esimerkki: Jos verokausi on kalenterikuukausi, ilmoita ja maksa tammikuun verokauden valmistevero viimeistään 12.3.

Jos verokausi on neljänneskalenterivuosi, ilmoita ja maksa tammi-maaliskuun verokauden valmistevero viimeistään 12.5.

Jos verokausi on kalenterivuosi, anna veroilmoitus viimeistään 12.2. seuraavana vuonna.

Myös satunnaisesti verovelvollisten verokausi on kalenterikuukausi. Verovelvollisen ei enää tarvitse antaa veroilmoitusta jokaisesta vastaanottamastaan tuote-erästä, vaan kerran kuukaudessa. Satunnaisesti verovelvollisen on annettava verokauden veroilmoitus ja maksettava valmistevero viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden yleisenä eräpäivänä.

Esimerkki: Ilmoita ja maksa maaliskuun verokauden valmistevero viimeistään 12.4.

Poikkeus: Samasta valmisteverolajista sekä säännöllisesti että satunnaisesti verovelvollisen on annettava veroilmoitus viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 12 päivänä.

Esimerkki: Ilmoita ja maksa maaliskuun verokauden valmistevero viimeistään 12.5. Ilmoita myös maaliskuun verokauden satunnaista toimintaa koskevat tiedot samalla veroilmoituksella.