Mikä muuttuu valmisteverotuksessa 2021?

Valmisteverot ovat oma-aloitteisia veroja vuoden 2021 ensimmäisestä verokaudesta  alkaen. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen määrää, vaan jotka maksaja itse laskee, ilmoittaa ja maksaa. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa.

  • Asiakas ilmoittaa ja maksaa valmisteverot oma-aloitteisesti.
  • Asiakas korjaa veroilmoituksessaan olevan virheen antamalla uuden, korvaavan ilmoituksen.
  • Veroilmoitusta ei enää vahvisteta Verohallinnon päätöksellä.
  • Ilmoitukset voi antaa ja verot maksaa OmaVerossa. OmaVero korvaa Valmisteveroilmoituspalvelun.

Asiakas saa myös valmisteverolupa-asiat, rekisteröitymiset, oikaisuvaatimukset ja ennakkoratkaisuhakemukset vireille sähköisesti OmaVerossa. Myös esimerkiksi palautushakemukset ja maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa. OmaVerossa voi myös tilata verovelkatodistuksen.

Veroilmoituksella ei enää voi tehdä vähennyksiä verosta. Palautuksesta pitää tehdä erillinen hakemus. Hakujakso on lyhimmillään kalenterikuukausi. Hakemuksen voi tehdä samoilla perusteilla kuin vähennyksen on voinut nykyisin ilmoittaa. Palautuksen saa jatkossa aina kerralla, joten vähennysten kohdistaminen seuraaville verokausille ei ole enää tarpeen.

Pakollinen sähköinen ilmoittaminen laajenee koskemaan myös satunnaisesti verovelvollisia ja sähkön pientuottajia. Paperi-ilmoitus hyväksytään vain erityisestä syystä. Erillistä lupaa ei tarvitse hakea. Erityisenä syynä pidetään tilannetta, jossa ei kohtuudella voida edellyttää, että verovelvollinen antaisi ilmoituksen sähköisesti, tai jos sähköinen ilmoittaminen on mahdotonta esimerkiksi teknisen esteen vuoksi.

Muutosverotus ja seuraamusmaksut samoin kuin veronkanto ja perintä yhtenäistetään muiden Verohallinnon kantamien verojen kanssa.

Ennakkoilmoitusvelvollisuus laajenee myös toisessa jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen eräiden kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden maahantuontiin. Tämä koskee virvoitusjuomia, juomapakkauksia ja tiettyjä tupakkatuotteita, kuten savukepaperia ja sähkösavukenesteitä.

Muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, mistä tuotteista ja kuinka paljon valmisteveroa kannetaan. Tullin ja Verohallinnon toimivallan jako pysyy ennallaan.

Valmisteveronalaisten tuotteiden verottomien siirtojen ilmoituspalvelu eli EMCS-palvelu siirtyy OmaVeroon vuonna 2023.

Tarkempaa tietoa muutoksista:

Lue lisää:

Uutiset

Uutiskirjeet 

Uutiskirjeissä saat tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista muutoksista.