Tulorekisteri – muutoksia palkkojen ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen 2019

Tulorekisteri toi muutoksia palkkatietojen ilmoittamiseen. Tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. 

Muutos koskee kaikkia palkkatietojen ilmoittajia, esimerkiksi yrityksiä ja yhteisöjä, yhdistyksiä sekä kotitalouksia.

Palkkatiedot ilmoitetaan palkanmaksukohtaisesti

Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkanmaksukohtaisesti palkkatietoilmoituksella. Tietojen ilmoittamisaika on pääsääntöisesti maksupäivä + 5 päivää.

Esimerkki: Työnantaja maksaa työntekijän palkan 15.1.2019. Lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä ei vaikuta maksupäivän jälkeisen viidennen kalenteripäivän laskemiseen, mutta koska ilmoituksen määräpäivä on sunnuntai 20.1.2019, työnantajan on ilmoitettava maksamansa palkka tulorekisteriin viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Palkat sekä työ- ja käyttökorvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella viimeisen kerran maksuvuodelta 2018

Palkkatietojen vuosi-ilmoituksia ei anneta enää maksuvuodelta 2019. Tulorekisteriin ilmoittaminen korvaa

  • työnantajan ja suorituksen maksajan vuosi-ilmoituksen
  • palkkoja sekä työ- ja käyttökorvauksia koskevat tiedot rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoituksessa.

Ilmoita 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksusta.

Ilmoita maksetut sairausvakuutusmaksut työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä, anna työnantajan erillisilmoitus myös niiltä kuukausilta, joilta ei ole palkanmaksua.

Lue lisää palkkatietojen ilmoittamisesta tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)

Ilmoita tulorekisteriin korjaukset, jotka koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen maksettuja palkkoja.

Ilmoita vuonna 2018 tai aikaisemmin maksetut palkat ja työnantajasuoritukset Verohallinnolle työnantajasuoritusten veroilmoituksella verokauden mukaan.

Työnantajasuoritusten veroilmoituksen määräpäivä on verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Jos yrityksesi on työnantajarekisterissä, anna ilmoitus myös niiltä verokausilta, joilta ei ole palkanmaksua.

Lue lisää oma-aloitteisten verojen ilmoittamisesta

Muista antaa palkoista vuosi-ilmoitus vielä maksuvuodelta 2018. Anna vuosi-ilmoitus sähköisesti viimeistään 4.2.2019 (paperilla viimeistään 31.1.2019). Lue lisää vuosi-ilmoituksen antamisesta

Ilmoita Verohallinnolle myös korjaukset, jotka koskevat ennen 1.1.2019 maksettuja palkkoja.

Tiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin sähköisesti

Jos olet aikaisemmin antanut vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle Ilmoitin.fi:n tai Lomake.fi:n kautta tai paperilomakkeella, katso taulukosta, miten ilmoitat palkkatiedot jatkossa tulorekisteriin.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen Ilmoitin.fi-palvelun kautta, voit käyttää jatkossa palkkatietojen ilmoittamiseen teknistä rajapintaa. Ilmoitin.fi -palvelusta ei voi toimittaa tietoja tulorekisteriin.

Teknisen rajapinnan avulla palkkatiedot ilmoitetaan suoraan palkkajärjestelmästä tulorekisteriin ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtyä erilliseen tulorekisterin ilmoittamisen palveluun.  Lue lisää ilmoittamisesta teknisen rajapinnan kautta.

Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää, tiedot voi ilmoittaa myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jonne tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi. Sähköisen asiointipalvelun latauspalvelussa voit lähettää XML-muotoisia tiedostoja tulorekisteriin. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen lomake.fi-palvelun (aikaisemmin suomi.fi-verkkolomake) kautta, voit käyttää jatkossa palkkatietojen ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit toimittaa tietoja tulorekisteriin kahdella tavalla: lataamalla tiedostoja tai syöttämällä asiointipalvelussa yksittäisen ilmoituksen tiedot. Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos olet antanut vuosi-ilmoituksen paperilomakkeella, voit käyttää jatkossa palkkatietojen ilmoittamiseen tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua. Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi silloin, jos sähköinen ilmoittaminen on yksityishenkilölle, kuolinpesälle, satunnaiselle työnantajalle tai ulkomaalaiselle teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Lue lisää tietojen ilmoittamisesta sähköisessä asiointipalvelussa

Lue lisää tietojen ilmoittamisesta paperilla

Huom. Puolueen ilmoittamaa luottamushenkilömaksua ei ilmoiteta tulorekisteriin. Ota yhteyttä  ohjelmistotalot@vero.fi ja sovi miten ilmoitat tiedot Verohallintoon.

Lue lisää tulorekisterin ilmoittamisen kanavista.

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Kun yritys on ilmoittanut tulorekisteriin palkkoja ja työnantajasuorituksia, Verohallinto muodostaa niiden yhteismäärät verokautta seuraavan kuun 6. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Tiedot näkyvät OmaVerossa aina yhteismäärien muodostamista seuraavana arkipäivänä.

  • Esimerkiksi jos kuukauden 6. päivä on lauantai, palkkojen ja työnantajasuoritusten yhteismäärät muodostetaan maanantaina 8. päivä. Tiedot näkyvät OmaVerossa tiistaina 9. päivä.

Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan

Työnantajasuoritusten maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä. Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksu maksetaan ensimmäisenä arkipäivänä. Työnantajasuoritukset voi maksaa edelleen OmaVerossa.

Mitä ilmoituksen tai maksun myöhästymisestä seuraa?

Myöhästymismaksu

Myöhästymismaksuja määrätään vuonna 2019 maksetuista suorituksista vain, jos ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta. Maksettujen suoritusten lisäksi sama koskee myös annettuja etuuksia tai suoritettuja takaisinmaksuja.

Laiminlyöntimaksu

Jos palkkatietoilmoitus on verotuksen kannalta virheellinen, Verohallinto lähettää kirjeen tiedon ilmoittajalle. Virheelliset tiedot tulee korjata tulorekisteriin, jotta välttyy laiminlyöntimaksulta. Verohallinto ei voi korjata virheellisiä tietoja.

Verojen maksaminen ja viivästysseuraamukset

Työnantajasuoritukset tulee maksaa sen suuruisina, kuin velvoitteet OmaVerossa maksamisen määräpäivänä näkyvät. Jos velvoitteet maksetaan liian pieninä, maksamattomalle ja myöhemmin maksettavalle osuudelle kertyy viivästyskorkoa.

Jos tulorekisteriin ilmoittamasi tiedot eivät vielä näy OmaVerossa velvoitteiden yhteismäärässä, maksa työnantajasuoritukset kuitenkin antamiesi ilmoitusten mukaisina, jotta vältyt viivästyskorolta.

Ilmoitukset tulorekisteriin hoituvat myös Palkka.fi-palvelun kautta

Palkka.fi lähettää tammikuusta 2019 alkaen ilmoitukset palvelun kautta lasketuista palkoista suoraan tulorekisteriin. Jos kotitalous käyttää palkanmaksuun Palkka.fi -palvelua, palvelu lähettää kotitalouden ilmoitukset automaattisesti tulorekisteriin. Yrityskäyttäjien pitää valita Palkka.fi:stä automaattinen ilmoitusliikenne, jolloin palvelu lähettää ilmoitukset tulorekisteriin.

Kun ilmoitukset lähtevät Palkka.fi:n kautta, tietoja ei tarvitse lähettää tulorekisteriin enää erikseen. Halutessaan kotitalous tai yritys voi ilmoittaa tiedot tulorekisteriin myös itse esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Lue lisää:

Alitilityspisteiden käyttämisestä luovutaan

Verohallinto luopuu alitilityspisteiden käyttämisestä, kun palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Alitilityspisteitä ei hyödynnetä 1.1.2019 lähtien palkoissa eikä 1.1.2021 eläkkeissä ja etuuksissa. Tulorekisteriin tietoja voi ilmoittaa aliorganisaatioittain, mutta tieto ei välity Verohallinnon käytettäväksi.

Mihin otan yhteyttä tulorekisteriin liittyvissä asioissa?

Ota yhteyttä Verohallintoon, jos kysymys koskee esimerkiksi sitä, onko jokin tulo veronalainen, pitääkö suorituksesta toimittaa ennakonpidätys tai maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ota yhteyttä Tulorekisteriyksikköön (tulorekisteri.fi), jos kysymys koskee yleistä tulorekisteriin ilmoittamista, sähköistä asiointipalvelua tai esimerkiksi sitä, miten palkkahallinnon palkkalajit kohdennetaan tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin.

Lisätietoja: