Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Sähkövähennys – voit saada verotuksessa vähennyksen suurten sähkökulujen perusteella

Voit saada verotuksessa sähkövähennystä, jos vakituisen asuntosi sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi. Vähennyksen voi saada vain vuodelta 2023.

Näin vähennys lasketaan

  1. Laske yhteen 4 kuukauden sähköenergian kulut ajalta tammikuu - huhtikuu 2023. Laske kuluihin sähköenergian arvonlisäverollinen hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Sähkönsiirrosta ei voi saada sähkövähennystä, joten älä laske sähkönsiirron perusmaksua äläkä muita sähkönsiirtokuluja mukaan.
    Huom. Älä laske kuluihin joulukuun sähkölaskua, vaikka laskun maksupäivä olisikin tammikuun puolella. Toisaalta lisää huhtikuun lasku, vaikka laskun maksupäivä olisikin toukokuussa. 
  2. Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa, voit saada sähkövähennystä.
  3. Sähkövähennys on 60 % niistä tammi - huhtikuun kuluista, jotka ylittävät  2 000 euroa. Vähennys on kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. Jos sinulla on samanaikaisesti käytössä useampi vakituinen asunto, vähennys myönnetään vain yhdestä. Vapaa-ajan asunnon sähköenergiakuluista ei saa vähennystä.
  4. Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. Jos et tee muita kotitalousvähennyksiä, omavastuu vähennetään sähkövähennyksestä. Sähkövähennys ei vaikuta kotitalousvähennykseen oikeuttaviin töihin tai enimmäismääriin. Voit jakaa sähkövähennyksen puolison tai esimerkiksi asuinkumppanin kesken.

Esimerkki: Maksat tammi-huhtikuussa 2023 vakituisen asuntosi sähköstä sähköenergialaskuja 3 000 euroa. Sähkövähennys lasketaan niistä kuluista, jotka ylittävät 2000 euron rajan eli 1 000 eurosta. Vähennys on 60 % x 1 000 e = 600 e. 
Jos et tee muuta kotitalousvähennystä, 600 eurosta menee ensin 100 euron omavastuu. Saat sähkövähennystä 500 euroa.

Esimerkki: Asut kumppanisi kanssa vakituisesti hänen omistamassaan omakotitalossa. Sen sähköenergialaskut ovat tammi-huhtikuussa 2023 yhteensä 3 000 euroa. Jos jaatte sähköenergialaskujen kulut, molempien pitää hakea sähkövähennystä omasta osuudestaan.
Vähennyksen saa niistä sähköenergiakuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa, eli 1 000 eurosta. Jos jaatte sähkölaskut ja vähennyksen puoliksi, molemmille jää vähennettäviksi kuluiksi 500 euroa. Vähennys on 60 prosenttia siitä eli kummallekin 60 % x 500 e = 300 e.
Omavastuu on henkilökohtainen, joten molemmilta menee ensin 100 euron omavastuu, jos teillä ei ole muuta kotitalousvähennystä. Omavastuun jälkeen saatte molemmat vähennystä 200 euroa.

Sähkövähennys tehdään veroista

Sähkövähennys tehdään suoraan veroista. Joskus sähkövähennys voi olla suurempi kuin verojen määrä. Jos verosi eivät riitä sähkövähennyksen tekemiseen, Verohallinto vähentää yli jääneen osuuden puolisosi veroista. Omien verojen määrää voi arvioida veroprosenttilaskurilla.

Katso esimerkkikuva veroprosenttilaskurin lopputuloksesta.

Voit käyttää arvioinnissa tukena myös vuoden 2021 verotuspäätöstä tai tammikuusta alkaen vuoden 2023 ennakkoperinnän päätöstä, jotka näet OmaVerosta: Valitse välilehti Toiminnot ja sen jälkeen kohdasta Viestit ja yhteydenpito linkki Päätökset ja kirjeet.

Jos maksettavia veroja ei ole niin paljon, että hyötyisit sähkövähennyksestä, kannattaa hakea Kelan myöntämää sähkötukea. Katso lisätietoa sähkötuesta Kelan sivuilta.

Huom. Sähkövähennystä ja Kelan myöntämää sähkötukea tai toimeentulotukea ei voi saada samaan aikaan. 

Näin haet vähennyksen vuonna 2023

Saat vähennyksestä hyödyn jo vuoden 2023 aikana, kun ilmoitat vähennyksen verokortillesi. Silloin veroprosenttisi pienenee.

Tarkemmat tiedot vähennyksen hakemisesta julkaisemme myöhemmin.

Voit arvioida kulut ja muuttaa verokorttia tammi-huhtikuussa 2023

Voit tehdä verokorttimuutoksen arvioimalla 4 kuukauden sähköenergian kulut. Vähennys pienentää veroprosenttiasi loppuvuodeksi.

Kun tiedät toteutuneet sähköenergiakulut, tee vielä uusi verokorttimuutos, jossa korjaat aiemmin tekemäsi arvion. Korjaa toteutuneet energiakulut viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen vuoden 2024 keväällä. 

Muutat verokorttia myöhemmin vuoden 2023 aikana

Voit tehdä verokorttimuutoksen myös myöhemmin vuoden 2023 aikana, kun olet saanut alkuvuoden sähkölaskut eli tiedät jo tammi-huhtikuun sähköenergiakulut. Silloin voit tehdä verokorttimuutoksen toteutuneiden sähköenergiakulujen mukaan. Vähennys pienentää veroprosenttiasi loppuvuodeksi.

Tarkista ja täydennä esitäytettyä veroilmoitusta keväällä 2024

Jos olet tehnyt verokorttimuutoksen vuoden 2023 aikana ja hakenut sähkövähennystä, vähennys näkyy esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista ja korjaa tarvittaessa.

Jos et ole ilmoittanut vähennystä verokortille, lisää vähennys veroilmoitukselle. Vähennys otetaan huomioon verotuspäätöksessäsi, jonka saat lokakuun loppuun mennessä.

Lue lisää

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2022