Muutokset rakentamisilmoituksiin

Rakentamisilmoituksiin on tullut muutoksia marraskuusta 2019 alkaen. Ilmoituksilla annettavien tietojen määrä on vähentynyt ja ilmoittamisen kanaviin on tullut muutoksia. Muutokset koskevat yrityksiä ja kotitalouksia.

Yritysasiakkaat

Muutokset aiheuttavat poikkeuksia syksyn ja vuodenvaihteen rakentamisilmoitusten aikatauluissa. Kohdekuukausien 9 - 12/2019 ilmoitusten antamisen määräpäivä on poikkeuksellisesti vasta 5.2.2020.

Rakentamisilmoitukset voi antaa OmaVerossa 8.11.2019 alkaen

  • OmaVerossa voi ilmoittaa useita työnantajia ja urakoitsijoita yhdelle työmaalle ja useita työmaita yhdellä ilmoituksella.
  • Myös mahdolliset lisäselvitykset voi hoitaa OmaVerossa

Muita muutoksia ilmoituskanaviin

  • Lomake.fi:ssä ei voi enää ilmoittaa 22.10.2019 alkaen
  • Ilmoitin.fi:ssä voi antaa uuden tietosisällön mukaisia ilmoituksia 1.1.2020 alkaen

Asiointi OmaVerossa toisen puolesta

Rakentamisilmoituksia voi antaa toisen puolesta veroasioiden hoito -valtuudella, joka oikeuttaa asioimaan valtuuttajan puolesta kaikissa veroasioissa OmaVerossa. Toinen vaihtoehto on pyytää uusi rakentamisilmoittamisen Suomi.fi-valtuus, jonka nimi on rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt. Uusi rakentamisilmoitusten valtuus oikeuttaa asioimaan toisen puolesta vain rakentamisilmoitus- ja veronumeroasioissa. Tietoa Suomi.fi-valtuuksista ja ohjeita valtuutuksen tekemiseen.

Jos sinulla jo on Katso-rooli Vertailutietojen ilmoittaja, voit käyttää sitä OmaVerossa rakentamisilmoitusten antamiseen. Katso-tunnistautuminen ja Katso-palvelussa annetut valtuudet ovat käytössä Verohallinnon asiointipalveluissa vielä vuoden 2020 aikana.

Rakennusliike voi ilmoittaa perustamansa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön omalla urakkailmoituksellaan.

Kotitaloudet

Rakentamisilmoitukset voi antaa OmaVerossa 8.11.2019 alkaen

  • Ilmoituksia voi antaa OmaVerossa sitä mukaa kuin rakentaminen etenee. Ilmoitus täytyy antaa viimeistään ennen jokaista rakennustarkastusta.
  • Myös mahdolliset lisäselvitykset voi hoitaa OmaVerossa.

Lomake.fi:ssä ei voi antaa ilmoituksia 22.10.2019 alkaen.

Rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todistusta rakennustarkastuksen yhteydessä 1.11.2019 alkaen.

Ohjelmistokehittäjät - lisätietoa