Tietoa verkkoasioinnista yritysasiakkaille

Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeminen

Vuonna 2020 jätettyjen hakemusten käsittely päättyi 31.10.2020. Verohallinto ei enää rekisteröi yrityksiä vanhaan rekisteriin 1.11.2020 alkaen. Keskeneräiset ja loppuvuonna 2020 saapuvat hakemukset käsitellään alkuvuonna 2021 uudessa menettelyssä.

Aiemmin yritykset ovat voineet hakea autoverotuksen rekisteröidyiksi asiamiehiksi. Rekisterin nimi muuttuu vuoden 2021 alussa autoveroilmoittajien rekisteriksi. Nykyiset rekisteröidyt asiamiehet siirretään automaattisesti uuteen rekisteriin ennen vuoden 2021 alkua. Heidän ei tarvitse erikseen hakea uuteen rekisteriin.

Huomaa, että rekisteröidyn autoveroilmoittajan pitää antaa veroilmoitus vuonna 2021 myös ajalta, jolloin ajoneuvoja ei ole rekisteröity.

Yritys voi hakea rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi OmaVerossa 2.1.2021 alkaen. Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeminen on maksutonta.

1.1.2021 voimaan tulevia rekisteröinnin edellytyksiä koskevia säännöksiä sovelletaan hakemuksiin, jotka

  • on jätetty ennen lain voimaantuloa, mutta jotka ovat 1.1.2021 vielä vireillä
  • on jätetty 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Mihin saakka veroilmoituksen voi antaa xml-sanomana?

Rekisteröidyn asiamiehen pitää antaa joulukuun 2020 viimeisen jakson (21.–31.12.2020) autoveroilmoitukset 11.1.2021 saakka xml-sanomina. Xml-sanomailmoittaminen ei ole käytössä 11.1.2021 jälkeen.

Jos et ole saanut verotuspäätöstä 11.1.2021 mennessä, saat päätöksen OmaVeroon 1.2.2021 jälkeen.

Milloin voi käyttää OmaVeroa ja teknistä rajapintaa (Vero API)?

Rekisteröidyt autoveroilmoittajat voivat antaa vuoden 2021 ilmoituksia

  • OmaVerossa 2.1.2021 klo 12.00 alkaen
  • Vero API -rajapinnan kautta 2.1.2021 alkaen.

Jos annat ilmoituksia Vero API -rajapinnan kautta, tarvitset varmenteen. Autoverotusta varten ei tarvitse hankkia uutta varmennetta, vaan aiemmin haettu varmenne toimii myös autoverotuksessa 1.1.2021 alkaen. Tätä kautta voit hakea varmennetta. Uudet varmenteet tulevat voimaan 1.1.2021.

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan verotuspäätökset

Autoverotuspäätökset näkyvät OmaVerossa 1.2.2021 alkaen. Jos veroilmoitus on annettu OmaVerossa tai Vero API -rajapinnan kautta tai xml-sanomailmoituksen käsittely on kesken, Verohallinto ottaa veroilmoituksen käsiteltäväksi 1.2.2021 alkaen.

Rekisteröity autoveroilmoittaja ei enää saa uusista ajoneuvoista ajoneuvokohtaisia verotuspäätöksiä, vaan Verohallinto antaa kuukauden jaksolta yhden verotuspäätöksen OmaVeroon.

Rekisteröity autoveroilmoittaja saa edelleen jokaisesta käytetystä ajoneuvosta erillisen autoverotuspäätöksen OmaVeroon.

Uusien ajoneuvojen hintatietojen ilmoittaminen

Ajoneuvojen maahantuojan tai valmistajan pitää toimittaa Verohallinnolle tiedot, joilla se ilmoittaa uusia ajoneuvoja yleisesti myytäväksi Suomessa.

Tiedot annetaan sen ajoneuvomallin tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä markkinoidaan.

Lisäksi on ilmoitettava hinnan muutoksista sekä siitä, että kyseistä ajoneuvomallia ei enää ole myytävänä.

Yrityksen pitää antaa uusien ajoneuvojen hintatiedot 30 päivän kuluessa siitä, kun se aloittaa ajoneuvon myynnin tai markkinoinnin tai kun ajoneuvomallin hinta muuttuu tai päättyy.

Kaupallisia nimikkeitä voi hakea Autotietokannan kautta tai Tyvi-ilmoituksena vanhan järjestelmän kautta 13.12.2020 klo 23.59 saakka. Vuoden 2020 loppuun asti uusien ajoneuvojen hintatietoja toimitetaan ja kaupallisia nimikkeitä ilmoitetaan sekä vahvistetaan vanhan Autoverolain mukaan.

Hintatiedot voi antaa Verohallinnon tarjoaman Vero API -rajapinnan kautta 2.1.2021 alkaen ja OmaVerossa 2.1.2021 klo 12.00 alkaen. Rekisteröitynyt autoveroilmoittaja määrittelee ajoneuvolle hintakoodin ja sen sisältämät tiedot siten, että nämä tiedot yksilöivät ajoneuvon. Hintakoodille voi ilmoittaa uuden hinnan aina tarvittaessa. Jos ajoneuvon muut tiedot muuttuvat, pitää antaa uusi hintakoodi. Käytöstä poistuva hintakoodi tulee päättää.

Miten kaupallisesta nimikkeestä siirrytään hintakoodiin?

Uudet kaupalliset nimikkeet pitää hakea viimeistään 13.12.2020. Verohallinto voi ottaa vastaan kaupallisten nimikkeiden hintamuutoksia vain poikkeustapauksissa 22.12.2020 asti.

Verohallinto määrittää kaupallisten nimikkeiden voimassaolon päättymispäiväksi 31.12.2021 ellei asiakas ole ilmoittanut aiempaa päättymispäivää.

Kaupalliseen nimikkeeseen ei voi tehdä muutoksia 1.1.2021 jälkeen. Jos tiedot muuttuvat, on aloitettava hintakoodin käyttö.

Uusia hintakoodilla yksilöityjä hintatietoja voi antaa OmaVerossa ja Verohallinnon tarjoaman API-rajapinnan kautta 2.1.2021 alkaen.

Verohallinto toivoo asiakkaiden siirtyvän uusien hintakoodien käyttöön mahdollisimman pian.

Huomaathan, että vuoden 2020 aikana tilatun ajoneuvon veroilmoituksessa pitää käyttää sitä kaupallista nimikettä, joka oli voimassa tilaus- ja kauppasopimuksen ajankohtana. Autovero pitää myös laskea tämän kaupallisen nimikkeen mukaisesta hinnasta.

Vuoden 2021 aikana tilattuihin ajoneuvoihin sovelletaan lähtökohtaisesti voimaan tullutta lakia ja lain voimassa ollessa ilmoitettua hintakoodin hintaa. Kaupallista nimikettä ja sen mukaista hintaa voidaan kuitenkin käyttää myös vuonna 2021 tilatuille ajoneuvoille, jos nimikkeen voimassaolon edellytykset täyttyvät. Vuonna 2021 ei kuitenkaan voi hakea uusia nimikkeitä tai muuttaa vanhoja. Nimikkeet päätetään 31.12.2021 kootusti, ei erillisten ilmoitusten perusteella yksittäin. Kun kaupallisen nimikkeen edellytykset eivät enää ole voimassa, tulee asiakkaan antaa aina uuden lain mukainen hintailmoitus.

Veroilmoituksella ei saa ilmoittaa sekä hintakoodia että kaupallista nimikettä. Jos ajoneuvolle on hintakoodi, veroilmoituksessa ei enää saa käyttää kaupallista nimikettä. Vain jos ajoneuvo on tilattu vuoden 2020 kuluessa, silloin käytetään tilaushetken nimikettä. Asiakkaan tulee itse huolehtia siitä, että kaupallisen nimikkeen käyttö ja ilmoittaminen veroilmoituksilla päättyy uuden hintakoodin käyttöönoton jälkeen tai kun kaupallisen nimikkeiden mukaisten ajoneuvojen myynti päättyy.

Esittelykäyttöilmoitus 

Yritys voi tehdä ilmoituksen ajoneuvon esittelykäytöstä autoveroilmoituspalvelussa tai xml-sanomana 31.12.2020 saakka. Verohallinto vahvistaa ilmoitukset automaattisesti heti. Esittelykäyttöilmoitus on voimassa 9 kuukautta. Autoveroilmoituspalvelun kautta annetun ilmoituksen vahvistus on nähtävissä autoveroilmoituspalvelussa 30.6.2021 asti, vaikka palvelussa ei enää voi antaa ilmoituksia. Tallenna tai tulosta vahvistus esittelykäyttöilmoituksesta, jotta pystyt käyttämään vahvistusta vielä 30.6.2021 jälkeenkin.

Voit tehdä esittelykäyttöilmoituksen rajapintailmoituksena 2.1.2021 alkaen ja OmaVerossa 2.1.2021 klo 12.00 alkaen. Verohallinto vahvistaa ilmoituksen heti.