Mikä muuttuu autoverotuksessa?

Eduskunta on hyväksynyt autoverotukseen lakimuutoksia. Muutokset koskevat autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhakua ja seuraamusmaksuja, jotka yhtenäistetään muiden Verohallinnon kantamien verojen kanssa. Ajoneuvon verotukseen sovelletaan uusia säännöksiä, jos autoveron suorittamisvelvollisuus syntyy 1.1.2021 tai myöhemmin tai jos ajoneuvo otetaan verottomaan käyttöön aikaisintaan 1.1.2021. Uusia säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin palautushakemuksiin, jotka tulevat vireille 1.1.2021 tai sen jälkeen. Veronkantomenettelyyn liittyvät muutokset tulevat voimaan 1.2.2021.

Muutokset eivät vaikuta siihen, mistä ajoneuvoista tai kuinka paljon autoveroa pitää maksaa. Vuotuinen ajoneuvovero maksetaan edelleen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Siirry autoverotuksen uusiin ohjeisiin:

Henkilöasiakkaiden autoverotusasiat siirtyivät OmaVeroon

OmaVero korvaa erilliset sähköiset autoveroilmoitus- ja käyttöönottoilmoituspalvelut. Ensi vuoden alusta lähtien näet OmaVerosta kaikki autoverotukseen liittyvät asiat. OmaVerossa voit tehdä muun muassa ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen, autoveroilmoituksen ja ilmoituksen verottomasta käytöstä sekä autoveron oikaisuvaatimuksen. Lisäksi näet OmaVerosta Verohallinnon päätökset, kirjeet ja selvityspyynnöt. Selvityspyyntöihin voi myös vastata OmaVerossa.

Vahvistettu käyttöönottoilmoitus ja autoverotuspäätös tulevat OmaVeroon. Myös verottoman käytön ilmoitukseen saat vahvistuksen OmaVerossa. Siitä ei anneta päätöstä. Saat vahvistukset ja päätökset myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista.

Voit maksaa autoveron OmaVeron kautta, tarkastella maksujen ja palautusten käyttöä sekä hakea maksujärjestelyä. Voit myös tilata verovelkatodistuksen OmaVerossa.

Voit jatkossa tehdä myös autoverotukseen liittyvät hakemukset OmaVerossa. Hakemuksia ovat esimerkiksi

  • hakemus turistikäytön määräajan pidentämiseksi
  • asuinpaikkapäätös autoverotusta varten
  • ennakkoratkaisuhakemus
  • hakemus autoveron palauttamiseksi viennin tai erityiskäytön perusteella
  • hakemus autoveron palauttamiseksi vamman perusteella.

Käyttöönottoilmoitus annetaan OmaVerossa

Ajoneuvon käyttöönottajan pitää antaa käyttöönottoilmoitus OmaVerossa ennen kuin ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa. Kun annat käyttöönottoilmoituksen OmaVerossa, saat siihen heti vahvistuksen. Vahvistettu ilmoitus näkyy OmaVerossa. Ilmoitus tulee myös postitse kotiin, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista. Vahvistettu ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvossa.

Jos ajoneuvon käyttöönottaja on laiminlyönyt käyttöönottoilmoituksen, Verohallinto voi määrätä hänelle seuraamusmaksun.

Joissain tilanteissa ajoneuvoa voi käyttää verottomasti. Tällaisesta verottomasta käytöstä on annettava erillinen verottoman käytön ilmoitus. Jos esimerkiksi siirrät maahan tuotua ajoneuvoa tuontipaikalta muualle maahan eikä ajoneuvoa rekisteröidä Suomessa, sinun on annettava siitä ennen siirtoa verottoman käytön ilmoitus.

Autoveroilmoitus annetaan OmaVerossa

Jos ajoneuvo otetaan käyttöön Suomessa tai rekisteröidään Suomessa, siitä on annettava autoveroilmoitus ennen käyttöönottoa tai rekisteröintiä. Jos ajoneuvosta on annettu käyttöönottoilmoitus ennen kuin ajoneuvo on otettu verolliseen käyttöön, autoveroilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvon käyttö Suomessa alkaa.

Jos ajoneuvo otetaan käyttöön ennen kuin se on rekisteröity Suomessa, käyttöönottajan on annettava käyttöönottoilmoitus siinäkin tapauksessa, että ajoneuvosta on annettu veroilmoitus.

Jos verovelvollinen ei anna veroilmoitusta määräajan kuluessa, Verohallinto voi määrätä laiminlyönnistä seuraamusmaksun.

Autoverotuspäätös näkyy OmaVerossa

Saat autoverotuspäätöksen OmaVeroon. Saat päätöksen myös postitse, ellet ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä eli luopunut paperipostista. Ajoneuvon verotusarvo, veron määrä ja tiedot veron maksamista varten ovat autoverotuspäätöksessä. Päätöksen mukana on tilisiirtolomake, jossa on maksamisen helpottamiseksi myös viivakoodi ja QR-koodi.

Tieto ajoneuvon rekisteröintiluvasta näkyy OmaVerossa

Verohallinto antaa luvan ajoneuvon rekisteröintiin vasta, kun autoveron maksu näkyy Verohallinnon tilillä. Tähän menee yleensä 1–2 pankkipäivää.

Saat OmaVeroon viestin, kun olet saanut rekisteröintiluvan OmaVeroon. Sen jälkeen voit rekisteröidä ajoneuvon katsastusasemalla. Jos olet ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, saat asiasta myös sähköpostiviestin Suomi.fi:n kautta.

Mikä muuttuu yritysasiakkaiden autoverotuksessa?

Esittelykäyttöilmoitus

Voit tehdä ilmoituksen ajoneuvon esittelykäytöstä autoveroilmoituspalvelussa tai xml-sanomana 31.12.2020 saakka. Verohallinto vahvistaa ilmoitukset automaattisesti heti. Esittelykäyttöilmoitus on voimassa 9 kuukautta.

Autoveroilmoituspalvelun kautta annetun ilmoituksen vahvistus on nähtävissä autoveroilmoituspalvelussa 30.6.2021 asti, vaikka palvelussa ei enää voi antaa ilmoituksia. Tallenna tai tulosta vahvistus esittelykäyttöilmoituksesta itsellesi, jotta pystyt käyttämään vahvistusta vielä 30.6.2021 jälkeenkin.

Voit tehdä esittelykäyttöilmoituksen rajapintailmoituksena 2.1.2021 alkaen ja OmaVerossa 2.1.2021 klo 12.00 alkaen. Verohallinto vahvistaa ilmoituksen heti.

Yritykset voivat hakeutua rekisteröidyiksi autoveroilmoittajiksi maksutta OmaVerossa

Yritys voi hakeutua rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi, jos yritys tuo ajoneuvoja Suomeen tai valmistaa ajoneuvoja. Rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi hakeudutaan OmaVerossa. Hakeutuminen on maksutonta.

Nykyisistä rekisteröidyistä asiamiehistä tulee rekisteröityjä autoveroilmoittajia. Heidän ei tarvitse erikseen hakea rekisteriin.

Vuonna 2020 jätettyjen hakemusten käsittely päättyi 31.10.2020. Verohallinto ei enää rekisteröi yrityksiä vanhaan rekisteriin 1.11.2020 alkaen. Keskeneräiset ja loppuvuonna 2020 saapuvat hakemukset käsitellään alkuvuonna 2021 uudessa menettelyssä.

Yritys voi hakea rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi 2.1.2021 alkaen OmaVerossa.

1.1.2021 voimaan tulevia rekisteröinnin edellytyksiä koskevia säännöksiä sovelletaan hakemuksiin, jotka

  • on jätetty ennen lain voimaantuloa, mutta jotka ovat 1.1.2021 vielä vireillä
  • on jätetty 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Rekisteröidyt autoveroilmoittajat antavat ilmoitukset OmaVerossa tai rajapinnan kautta

Rekisteröity autoveroilmoittaja voi OmaVerossa tai Verohallinnon tarjoaman rajapinnan (API-rajapinnan) kautta muun muassa

  • tehdä autoveroilmoituksen
  • ilmoittaa uusien ajoneuvojen hintatiedot
  • antaa ilmoituksen esittelykäytöstä.

Rekisteröity autoveroilmoittaja antaa kaikista kalenterikuukauden aikana rekisteröidyistä uusista ajoneuvoista yhden jaksokohtaisen autoveroilmoituksen. Uusista ajoneuvoista ei enää anneta erillisiä ilmoituksia, vaan kaikkien jakson aikana rekisteröityjen ajoneuvojen tiedot kootaan yhteen veroilmoitukseen.

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan on ilmoitettava myös kunkin ajoneuvon autovero. Ajoneuvokohtaisten tietojen perusteella OmaVero laskee jakson autoveron yhteismäärän ja ajoneuvojen lukumäärän. Myös Verohallinnon sähköisen rajapinnan kautta ilmoitettujen ajoneuvojen autoveron yhteismäärä näkyy OmaVerossa ja autoverotuspäätöksessä.

Jatkossa uusien ajoneuvojen ilmoitusjaksojen määrä vähenee, kun noin kymmenen päivän ilmoitusjaksoista siirrytään kalenterikuukauden mittaiseen jaksokohtaiseen veroilmoitukseen. Jaksokohtainen veroilmoitus on annettava viimeistään jaksoa seuraavan kuukauden 10. päivänä. Ilmoittamisen määräaika pitenee käytännössä noin 10 päivää.

Rekisteröity autoveroilmoittaja antaa myös käytetyistä ajoneuvoista veroilmoituksen rekisteröinnin jälkeen. Ilmoitus on annettava 5 päivän kuluessa rekisteröinnistä. Jokaisesta käytetystä ajoneuvosta pitää antaa veroilmoitus erikseen, kuten nykyäänkin.

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan verotuspäätökset

Rekisteröity autoveroilmoittaja saa autoverotuspäätökset OmaVeroon. Autoverotuspäätös tulee myös postitse, ellei asiakas ole luopunut paperipostista eli ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä. Ajoneuvon verotusarvo, veron määrä ja tiedot veron maksamista varten ovat autoverotuspäätöksessä. Päätöksen yhteydessä on tilisiirtolomake, jossa on maksamisen helpottamiseksi myös viivakoodi ja QR-koodi. Päätöstä ei voi enää saada sanomamuodossa.

Uusista ajoneuvoista rekisteröity autoveroilmoittaja ei enää saa ajoneuvokohtaisia verotuspäätöksiä, vaan Verohallinto antaa kuukauden jaksolta yhden verotuspäätöksen. Autoverotuspäätöksessä on kerrottu ajoneuvojen lukumäärä ja autoveron määrä. Päätöksessä on myös tiedot veron maksamista varten. Verotuspäätöksessä ei luetella ajoneuvoja eikä eritellä yksittäisten ajoneuvojen veroa.

Käytetyistä ajoneuvoista rekisteröity autoveroilmoittaja saa edelleen ajoneuvokohtaisen autoverotuspäätöksen. Ajoneuvon tiedot, veron määrä ja tiedot veron maksamista varten ovat mukana päätöksessä.

Yritysten tiedonantovelvollisuus

Ajoneuvon maahantuojan tai valmistajan on annettava uusien ajoneuvojen hintatiedot Verohallinnolle. Yritys voi jatkossa antaa hintatiedot OmaVerossa joko täyttämällä tiedot yksitellen tai lataamalla csv-tiedoston. Tiedot voi antaa myös rajapinnan kautta. Yrityksen pitää antaa hintatiedot 30 päivän kuluessa siitä, kun se aloittaa myynnin tai markkinoinnin.

Uusien ajoneuvojen kaupallisia nimikkeitä ei enää vahvisteta eikä julkaista.

Sähköisen kauppapaikan ylläpitäjän on annettava Verohallinnolle tiedot sivustollaan julkaistuista käytettyjen ajoneuvojen myynti-ilmoituksista. Verohallinto voi pyytää ajoneuvojen hintatietoja myös käytettyjen ajoneuvojen myyjiltä.

 

Uutisia:

Autoverotus ja valmisteverotus OmaVeroon - samalla menettelyt uudistuvat (22.10.2020)

Valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelyitä uudistetaan (24.4.2020)

Lue lisää:

Hallituksen esitys HE 54/2020