Tavaran siirto toimitusvarastoon (call off-varastoon): anna ilmoitus vuodesta 2020 alkaen

Toimitusvarastoinnilla tarkoitetaan sitä, että tavaroiden myyjä siirtää etukäteen tiedossa olevalle ostajalle tavaraa toiseen EU-maahan ostajan toimitusvarastoon (call off -varastoon). Kunkin tavaran tai tavaraerän ostajalla on myöhemmin oikeus ottaa tavarat omistukseensa.

Myyjän eli tavaroiden siirtäjän on annettava 1.1.2020 alkaen toimitusvarastoon siirrosta ilmoitus Verohallinnolle. Anna tieto erillisellä ilmoituksella.

Tavaran siirto toimitusvarastoon ei ole vielä vastikkeellinen tavaroiden luovutus, vaan yhteisömyynti ja -hankinta tapahtuvat vasta, kun tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle eli ostaja ottaa tavaran haltuunsa varastosta. Ilmoita yhteisömyynti arvonlisäveroilmoituksella ja yhteenvetoilmoituksella sitten, kun tavara vaihtaa omistajaa.

Milloin ja miten annan ilmoituksen siirrosta toimitusvarastoon?

Anna ilmoituksessa ainoastaan tieto siitä, että tavaroita on siirretty. Ilmoituksessa ei eritellä tavaroiden laatua eikä määrää.

Anna ilmoitus vain niiltä kuukausilta, joiden aikana olet siirtänyt tavaroita. Ilmoita kuukauden aikana tehdyt siirrot viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivänä. Pidä lisäksi luetteloa siirroista. Myös tavaran ostajan tai varastoa hallinnoivan kolmannen osapuolen on pidettävä siirroista luetteloa.

Anna ilmoitus lisäksi myös silloin, jos tavarat palautuvat toimitusvarastosta tai siirretyn tavaran tai tavaraerän ostaja vaihtuu siten, että toimitusvarastoinnin edellytykset ovat edelleen voimassa.

Ilmoita tiedot sähköisesti OmaVerossa. Voit ilmoittaa tiedot myös Tyvi-palveluntarjoajien kautta tai 28.1.2020 alkaen Ilmoitin.fi -palvelussa. Erityisestä syystä tiedot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella (Call off -varastoon siirto, lomake 9634).

Laiminlyöntimaksu

Jos annat ilmoituksen siirrosta toimitusvarastoon myöhässä tai et anna ilmoitusta ollenkaan, Verohallinto voi määrätä laiminlyöntimaksun.