Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 alkaen

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä eli Mini One Stop Shop on laajentunut 1.7.2021 One Stop Shop -järjestelmäksi. 

Aiempi arvonlisäveron erityisjärjestelmä on kattanut pelkästään tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa, mutta uusi arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee kattamaan muun muassa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä käsittää jatkossa 3 erillistä erityisjärjestelmää

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä, jotka ovat unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä.

1. Unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin.

Unionin järjestelmä kattaa myös sekä EU-maan että EU:n sisäisen tavaroiden myynnin kuluttajille sähköisen markkinapaikan kautta. Markkinapaikka voi olla esimerkiksi sähköinen rajapinta, portaali tai alusta. 

2. Muu kuin unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut.

3. Uusi tuontijärjestelmä kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Myös tuontijärjestelmässä tavaroiden etämyynti kuluttajille voi tapahtua sähköisen markkinapaikan kautta. Tietyissä tilanteissa myyjän on nimettävä välittäjä, joka antaa veroilmoitukset ja maksaa verot myyjän nimissä ja puolesta.

Vähäarvoisen tuonnin verovapaus poistuu. Vähäarvoisena tuontina pidetään sellaisia lähetyksiä, joiden sisältämien tavaroiden arvo on yhteensä enintään 22 euroa. Jos myyjä käyttää uutta tuontijärjestelmää, myyjä lisää arvonlisäveron tuotteidensa hintaan. Ostaja siis maksaa arvonlisäveron osana ostohintaa, mikä helpottaa tavaran maahantuojina toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa. 

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista

Rekisteröityminen erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Kun tunnistamisjäsenvaltio on Suomi, yritys tekee rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa. Rekisteröinti tulee voimaan, kun erityisjärjestelmien käyttö alkaa eli 1.7.2021.

Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita. Maahantuotavat tavarat on aina tulliselvitettävä. Jos tuontijärjestelmää ei käytetä, Tulli kantaa arvonlisäveron muiden kuin alv-rekisteriin merkittyjen toimijoiden eli esimerkiksi yksityishenkilöiden maahantuonneista. Alv-rekisteriin merkitty yritykset puolestaan ilmoittavat ja maksavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle.

Miten ja milloin ilmoitus pitää antaa?

Suomessa erityisjärjestelmään rekisteröityneen myyjän pitää ilmoittaa ja maksaa erityisjärjestelmän piiriin kuuluvat verot OmaVerossa.

Tiedot myynneistä eritellään ilmoituksessa jokaiselle kulutusjäsenvaltiolle erikseen. Erityisjärjestelmän ilmoituksessa pitää ilmoittaa muun muassa verokanta, veroprosentti, veron peruste sekä veron määrä. Myynteihin sovelletaan kulutusjäsenvaltion verokantaa. Unionin järjestelmän ilmoituksessa pitää lisäksi valita myynnin tyypiksi joko palvelu tai tavara.

Unionin ja muun kuin unionin järjestelmän verokausi on neljännesvuosi. Tuontijärjestelmän verokausi on kalenterikuukausi. Ilmoitus on annettava ja vero maksettava viimeistään verokautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Miten ilmoitusta korjataan?

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoituksen korjaaminen muuttuu. Jatkossa myyjä ilmoittaa aikaisemmalta verokaudelta korjattavat tiedot myöhemmän verokauden veroilmoituksella. Korvaavaa ilmoitusta ei enää voi antaa.

Muutos vaikuttaa myös veron määrään, joka tulee veroilmoituksen perusteella maksettavaksi: aikaisempien tietojen korjaaminen voi joko lisätä tai vähentää maksettavan veron määrää.

Lisää aiheesta: