Katso-palvelu päättyy - Suomi.fi-valtuudet laajenevat uusille käyttäjille

Uutinen, 19.5.2020

Suomi.fi-valtuuksia voivat hakea kesäkuun lopussa ne, jotka ovat käyttäneet Katso-palvelua eivätkä ole aiemmin pystyneet siirtymään omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset.

Suomi.fi-valtuudet kannattaa ottaa käyttöön heti kun se on mahdollista, koska Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 lopussa.

Keitä muutos koskee?

Ne yritykset ja yhteisöt, joiden tiedot eivät ole merkitty kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ), voivat siirtyä käyttämään Suomi.fi-valtuuksia uuden virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Suomalaisilla yrityksillä ja yhteisöillä täytyy aina olla Y-tunnus, jotta ne voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan.

Suomi.fi-valtuuksia voivat kesäkuusta lähtien hakea uuden palvelun avulla myös yksityishenkilöt, joilla ei ole vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä, kuten verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta.

Valtuutusoikeuden rekisteröi virkailija

Virkailijavaltuuttamispalvelun tarkoituksena on se, että jokaisesta organisaatiosta rekisteröidään ensin yhdelle tai useammalle henkilölle valtuutusoikeus niihin asioihin, joita varten organisaatio tarvitsee Suomi.fi-valtuuksia. Organisaation edustaja voi hakea valtuuksien rekisteröimistä tekemällä valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa kesäkuusta lähtien.

Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat jatkossa antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa. He voivat myöntää Suomi.fi-valtuuksia esimerkiksi tilitoimistolle tai muille yrityksen tai organisaation työntekijöille.

Valtuushakemuksen voi toimittaa rekisteröitäväksi näin:

  •  Suomalaiset yritykset ja yhteisöt lähettävät valtuushakemuksen ensisijaisesti sähköisesti.
  • Yksityishenkilö täyttää valtuushakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa ja pyytää valtuushakemuksen rekisteröintiä käymällä Verohallinnon toimipisteessä. Yksityishenkilö voi täyttää valtuushakemuksen myös yhdessä virkailijan kanssa verotoimistossa.
  • Ulkomaalaiset yhteisöt lähettävät valtuushakemuksen postitse yhdessä vaadittujen liitteiden ja oikeaksi todistettujen asiakirjojen kanssa.

Valmistaudu valtuushakemuksen tekemiseen

Valtuushakemuksen tekemiseen voi valmistautua jo nyt, vaikka hakemuksen pääsee täyttämään vasta kesäkuussa.

1. Tutustu Suomi.fi-valtuuksiin

2. Sopikaa, kenelle haette valtuutusoikeutta eli ketkä hallinnoivat Suomi.fi-valtuuksia ja niiden myöntämistä yhteisössänne. Esimerkiksi henkilö jolla on tähän asti ollut Katso-pääkäyttäjärooli.

3. Selvittäkää, ketkä yhteisössä voivat allekirjoittaa valtuushakemuksen sekä mahdollisen valtakirjan.

4. Selvittäkää, ketkä kaikki asioivat yhteisön puolesta sähköisissä asiointipalveluissa ja tarvitsevat sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Valtuusasioita on erilaisia, joten on tärkeää sopia, mitä asioita kukin saa hoitaa.

5. Voitte osoittaa valtuuden esimerkiksi vain tietylle aliorganisaatiolle tarkenteen avulla. Aliorganisaation tunnisteella yhteisö voi eritellä esimerkiksi organisaation osastoja. Tällaisetkin rajaukset on hyvä miettiä ajoissa.

6. Varmista, että jokaisella valtuutetulla on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, joilla voi tunnistautua Suomi.fi valtuuspalveluun ja sähköisiin asiointipalveluihin.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet valtuushakemuksen tekemiseen julkaistaan kesäkuussa.

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2020