Voit nyt vastustaa vuoden 2021 verotustietojesi sähköistä massaluovutusta tiedotusvälineille – kaikkien tiedot ovat silti saatavissa verotoimistosta

Uutinen, 1.6.2022

Tiedotusvälineet voivat pyytää vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet ja hakea verotoimistosta heidän verotustietonsa.

Verohallinto luovuttaa vuosittain henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja tiedotusvälineille sähköisessä muodossa. Tällä halutaan tukea verotukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

– Massatietojen perusteella journalistit pystyvät tekemään havaintoja verotuksen tasosta ja kohdistumisesta paremmin kuin yksittäisten henkilöiden tiedoista, viestintäjohtaja Kati Kalliomäki toteaa.

Tiedotusvälineet voivat tilata julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa.  Verovuoden 2021 tiedot luovutetaan tiedotusvälineille 9.11.2022.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla asiakkaalla on ollut verovuodesta 2018 lähtien mahdollisuus vastustaa verotustietojen sähköistä massaluovutusta tiedotusvälineille. Vastustamiselle täytyy esittää henkilökohtainen erityinen peruste.

Kaikkien verotustiedot saa jatkossakin verotoimistosta

Vastustamismahdollisuus koskee vain tätä sähköistä tietoluovutusta. Myös vastustamispyynnön tehneiden asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Asiakkaan on vastustamispyyntöä harkitessaan hyvä huomioida, että vastustamispyynnön tehneen henkilön nimi on julkinen tieto. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedotusvälineet voivat pyytää vastustaneiden nimilistan ja hakea verotoimistosta listalla olevien henkilöiden verotustiedot.

Tee pyyntö OmaVerossa

Vastustamispyynnön voi tehdä OmaVerossa tai tarvittaessa paperilomakkeella 1.6.2022 - 30.9.2022.

Lue tarkemmat ohjeet: Voit vastustaa vuoden 2021 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille