Verohallinto ei peri ulkomaalaisilta yrityksiltä myöhästymismaksuja arvonlisäveroilmoituksista maalis-syyskuussa – taustalla viiveet kehitystyössä

Uutinen, 1.6.2022

Verohallinto jättää 1.3.–30.9.2022 perimättä myöhästymismaksuja myöhästyneistä arvonlisäveroilmoituksista yrityksiltä, jotka ovat rekisteröityneet EU:n One Stop Shop (OSS) -järjestelmään ja joilla on suomalaisia asiakkaita.

Samasta syystä Verohallinto ei maalis-syyskuun aikana lähetä OSS-järjestelmässä oleville yrityksille maksukehotuksia, vaikka vaikuttaisi siltä, ettei yritys ei ole maksanut arvonlisäveroa.

Syynä on se, että osalla EU-jäsenmaista on ollut haasteita uuden OSS-järjestelmän käyttöönotossa.

- Koska emme tiedä, onko yritys jättänyt arvonlisäveron maksamatta vai johtuvatko puuttuvat maksut viiveistä tilityksissä, emme lähetä maksukehotuksia emmekä peri myöhästymismaksuja OSS-järjestelmässä olevilta yrityksiltä, sanoo Verohallinnon veroasiantuntija Lauri Taskinen.

Jos yrityksellä on maksettavana Suomeen muitakin veroja kuin OSS-erityisjärjestelmän arvonlisäveroa, se saa normaaliin tapaan yhteenvedolla maksukehotuksen maksamattomista veroista.

Poikkeustoimet eivät vapauta arvonlisäverosta

Verohallinnon päätös olla lähettämättä maksukehotuksia ja jättää perimättä myöhästymismaksuja ovat poikkeustoimia, joista on keskusteltu toisten EU-jäsenmaiden kesken. Jokainen jäsenmaa vastaa itselleen kuuluvien verojen ja seuraamusten perinnästä, joten Suomen ratkaisuun ei voi vedota jonkin toisen jäsenvaltion tekemissä perintätoimissa.

Poikkeustoimet eivät kuitenkaan vapauta arvonlisäveron maksamisesta.

- Kokonaan tai osittain maksamattomalle arvonlisäverolle kertyy korkoa normaalisti, eli eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorituspäivään saakka. Kun tekniset vaikeudet on saatu selätettyä, Suomi perii sille kuuluvat maksamattomat verot, Taskinen sanoo.

OSS on heinäkuussa 2021 käyttöön otettu EU:n arvonlisäveron erityisjärjestelmä. Sen tarkoitus on helpottaa yritysten arvonlisäveron maksua tilanteissa, jossa niillä on asiakkaita useassa eri EU-maassa.

OSS-järjestelmään on Suomessa rekisteröity noin 35 000 ulkomaalaista yritystä, jotka ovat myyneet tuotteita tai palveluita suomalaisille asiakkaille ja jotka siksi ovat verovelvollisia Suomeen.

Lisätietoa OSS-järjestelmästä:

Suomi kulutusjäsenvaltiona: erityisjärjestelmän veroilmoitukset ja maksut Suomeen