Työnantaja: vuoden 2021 palkkatietoilmoituksia ei käsitellä Verohallinnossa 17.3.–4.4.

Uutinen, 8.3.2022

Ilmoita korjaukset vuoden 2021 tulorekisteri-ilmoituksiin viimeistään 14.3.2022. Kun ilmoitat korjatut tiedot ajoissa, ne ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin.

Koska Verohallinto aloittaa esitäytettyjen veroilmoitusten muodostamisen tämän jälkeen, tulorekisteriin annettuja vuotta 2021 koskevia uusia palkkatietoilmoituksia, korjauksia ja mitätöintejä ei käsitellä Verohallinnossa ajalla 17.3.–4.4. Myöskään tulorekisteriin annettuja eläke- ja etuustietojen korjauksia ei tällä aikavälillä käsitellä.

Huomaa, että jos annat vuoden 2021 tietoja 17.3.–4.4., tiedot näkyvät OmaVeron työnantajavelvoitteissa vasta 5.4. Ilmoituksen antamispäiväksi kirjautuu kuitenkin se päivä, jona ilmoitus on annettu tulorekisteriin.

Käsittelykatko ei vaikuta erillisilmoituksiin eikä vuotta 2022 koskeviin ilmoituksiin.

Lisätietoa: Työnantaja, korjaa virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian