Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Siirtohinnoittelun dokumentointi -ohje päivitetty

Uutinen, 2.5.2022

Verohallinnon ohje siirtohinnoittelun dokumentoinnista on päivitetty 28.4.2022. Ohjeen tavoitteena on ohjeistaa yritystä siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimisessa. Siirtohinnoittelun dokumentointi on yrityksen elinkeinoverotusta varten laatima kirjallinen selvitys yrityksen ja siihen etuyhteydessä olevan ulkomaisen yrityksen välisten liiketoimien hinnoittelusta ja markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta.

Ohjetta on päivitetty 1.1.2022 voimaan tulleen VML 31 §:n muutoksen johdosta. Ohjetta on täsmennetty muiltakin osin ja siihen on lisätty uusi 2 luku, jossa kerrotaan esimerkinomaisesti suositeltavista toimenpiteistä hinnoittelun markkinaehtoisuuden varmistamiseksi jo ennen varsinaisen siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimista. Päivityksessä on soveltuvin osin huomioitu myös korkeimman hallinto-oikeuden aiemman ohjeen julkaisun jälkeen antamat päätökset.

Päivitettyä ohjetta sovelletaan ensimmäisen kerran siirtohinnoittelun dokumentointiin, joka laaditaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta verovuodelta.

Verohallinnon siirtohinnoitteluasiantuntijat neuvovat siirtohinnoitteluun ja dokumentointiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat heidät osoitteesta siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2022