Ohjelmistokehittäjien tietoon - 2/2022

Uutinen, 25.3.2022

Ajankohtaisia asioita ohjelmistokehittäjille

Ilmoitin.fi-palvelusta julkaistaan uusi versio 29.3.2022

Versiopäivityksen aikana 29.3.2022 noin klo 7-9 ilmoitin.fi ja ohjelmistorajapinnat eivät ole käytettävissä.

Keskeiset muutokset:

 • Voit tarkastaa ja lähettää vuoden 2022 vuosi-ilmoituksia.
  • Lisätään vuosi-ilmoitusten 2022 tietuekuvausten mukaiset tarkistukset (tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus).
  • Yhteyshenkilön nimi (041) ja Yhteyshenkilön puhelinnumero (042) -tiedot on muutettu useissa tietovirroissa pakollisiksi.
  • VSPUVYHT ja VSTVVYHT ei tehdä enää vuodelle 2022
 • FATCA -tietovirrassa CorrMessageRefId sekä CorrDocRefId elementit on muutettu pakolliseksi korjaus- tai poistomenettelyä käytettäessä (tekninen soveltamisohje vero.fi-sivulla Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus)
 • WRP101 ja WRP102 -tietovirroissa uusia tarkistuksia:
  • OtherInfo uusia tarkistuksia 'VarattuSana: Tiedon arvo' parit tarkistetaan
  • Individual/Tin ja Organisation/IN, IssuedBy on annettava, paitsi silloin kun on annettu "000000000" jolloin tietoa ei saa antaa
  • Ilmoitustyypin on vastattava lähetettävää tietovirtaa
  • MessageRefId:n tarkistuksia on täsmennetty
 • Veronumero telakoille muutokset Ilmoittimen tarkistukset (VEROKYSE, VERONUME)
 • Viety 1.3.2022 tuotantoon Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi (EVPH) tarkastukset 2022 (tietuekuvaus löytyy vero.fi-sivuilta Tietuekuvaukset - Tuloveroilmoitus).
  • Vesiviljely lisätty lomakkeelle 1.1.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen johdosta. Uudet tiedot:
   • 699 Olen ammattimainen vesiviljelijä (1=kyllä)
   • 753 Vesiviljely, kevyt polttoöljy, litraa
   • 754 Vesiviljely, raskas polttoöljy, kiloa
   • 875 Vesiviljely, biopolttoöljy R, litraa
   • Vesiviljely, biopolttoöljy T, litraa

Ennakkoperinnän suorasiirrot

Ennakkoperinnässä käytössä olevien suorasiirtojen Palkkojen ennakonpidätystietojen suorasiirto (VKESSPAE), Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (VKESSELE) ja Rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirto (RVKSSELE) käytöstä poistamisesta ei ole tehty päätöstä eikä sellaista ole näköpiirissä.

Vero API rajapintaa Ennakonpidätystiedot maksajille kehitetään suorasiirtojen rinnalla uutena kanavana ja toivomme mahdollisimman monen ottavan tämän kanavan käyttöön. Ennakonpidätystiedot maksajille API rajapinnan kautta voi hakea perusverokorttien ennakonpidätystietojen lisäksi myös voimassa olevien muutosverokorttien tiedot.

Muuta ajankohtaista

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen välinen yhteistyöpäivä järjestetään perjantaina 3.6.2022. Ilmoittautuminen päivään on avattu ja se löytyy ohjelmistokehittäjien vero.fi-sivulta Tilaisuudet 2022.

Aikataulut

Yhteydenotot ja kysymykset

ohjelmistotalot(at)vero.fi