OECD julkaisi päivityksen siirtohinnoitteluohjeisiin

Uutinen, 21.1.2022

OECD julkaisi siirtohinnoitteluohjeistaan 20.1.2022 version, johon on sisällytetty vuoden 2017 päivityksen jälkeen julkaistut ohjeisiin tehdyt päivitykset ja lisäykset. OECD:n siirtohinnoitteluohjeet (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) ovat kansainvälisesti hyväksytty, tärkeä tulkintalähde markkinaehtoperiaatteen ja kotimaisen siirtohinnoitteluoikaisusäännöksen soveltamisessa.

Ohjeissa on päivitetty seuraavia kohtia:

  • voitonjakamismenetelmää koskevan osuuden päivitys (4.6.2018)
  • hard-to-value-aineetonta koskevan osuuden lisäys (4.6.2018)
  • rahoitusliiketoimia koskevan osuuden lisäys uudeksi 10. luvuksi (20.1.2020)
  • riskittömän tuoton määrittämistä koskevan osuuden lisäys (20.1.2020)

Päivitys ei sisällä uutta ohjeistusta, vaan kyse on aiemmin julkaistujen raporttien koonnista yhtenäiseksi julkaisuksi. Julkaisu ei siten aiheuta tarvetta erillisiin toimenpiteisiin tai muuta Verohallinnon tulkintakäytäntöjä. Verohallinto on antanut aiemmin erilliset kannanotot OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitysten käyttämisestä tulkintalähteinä ja rahoitusliiketoimia koskevasta ohjeistuksesta.

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa (esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppa). Verohallinnon asiantuntijat antavat ohjausta siirtohinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.

Lisätietoa: OECD releases latest edition of the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (oecd.org)