Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Biokaasun pientuottajan ja polttoturpeen pienkäyttäjän on rekisteröidyttävä Verohallintoon kesäkuussa

Uutinen, 8.6.2022

Biokaasun pientuottajan ja turpeen pienkäyttäjän on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus Verohallinnolle. Rekisteröinti on yksi pienkäytön verottomuuden edellytyksistä. Rekisteröinti pitää tehdä 30.6.2022 mennessä tai ennen toiminnan aloittamista.

Biokaasun pientuottajalla tarkoitetaan toimijaa, joka tuottaa biokaasua enintään 1 GWh:a vuodessa. Polttoturpeen pienkäyttäjällä tarkoitetaan sellaista turpeen käyttäjää, joka käyttää polttoturvetta lämmöntuotantoon enintään 10 000 MWh vuodessa. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkea biokaasun tuotantoa, myös esimerkiksi maatiloilla omaan käyttöön tuotantoa sekä kaatopaikkakaasun tuotantoa, jos sillä tehdään muutakin kuin poltetaan soihdussa.

Jos turvetta käytetään lämmitykseen yksityistalouksissa, rekisteröintiä ei tarvitse tehdä.

Rekisteröidy biokaasun pientuottajaksi tai polttoturpeen pienkäyttäjäksi OmaVerossa.

Määräajan jälkeen Verohallinto voi määrätä seuraamusmaksun. Oma-aloitteisesti rekisteröitymällä voit välttyä seuraamusmaksulta, vaikka rekisteröityisit hieman myöhässä.

Kesäkuun alkuun mennessä rekisteröityneitä biokaasun pientuottajia oli kuusi, kun ennakkoon niitä oli arvioitu olevan toistasataa. Polttoturpeen pienkäyttäjiksi oli rekisteröitynyt kesäkuun alkuun mennessä 18, kun arvio oli vähintään 50–100. Suuren osan pientuottajista ja pienkäyttäjistä pitäisi siis vielä rekisteröityä tänä kesänä.

Lue lisää:

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa