Yhteisöjen ja yhteisetuuksien kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä lähestyy

Uutinen, 21.4.2021

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien kiinteistöveron tietojen ilmoittamisen määräpäivä on 30.4. 

Jos kiinteistöjen tiedoissa on korjattavaa tai täydennettävää, tiedot on ilmoitettava viimeistään 30.4. OmaVerossaYhteisöjen veroilmoituksille annettu lisäaika ei siis koske kiinteistöveroa.   

Yhteisöt ja yhteisetuudet saavat vain yhden kiinteistöverotuspäätöksen, vaikka omistaisivat kiinteistöjä useassa kunnassa. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhteisöt, ulkomaiset yhteisöt ja osuuskunnat. 

Kiinteistöveron eräpäivät voivat olla eri asiakkailla eri aikaan. Suurella osalla yhteisöistä kiinteistöveron eräpäivät ovat 6.7. ja 6.9. Jos kiinteistöverotuspäätöksen tietoja korjaa, asiakas saa uuden verotuspäätöksen, ja myös eräpäivät voivat siirtyä. Jos kiinteistöverotuspäätöksessä ei ole korjattavaa, saatu päätös ja veron eräpäivät jäävät voimaan. 

Kiinteistöveron voi maksaa OmaVerossa tai verkkopankissa. Yhteisöt voivat käyttää kiinteistöveron maksamiseen myös verkkolaskua. 

Henkilöasiakkaiden täytyy ilmoittaa mahdolliset korjaukset kiinteistöjen tietoihin viimeistään 4.5. 

Lisätietoa: 

Kiinteistöveron asiakasohje yhteisöille