Verohallinto voi ehdottaa uutta veroprosenttia

Uutinen, 13.4.2021

Verohallinto alkaa ehdottaa osalle asiakkaista veroprosentin muuttamista. Alkuvaiheessa ehdotuksen veroprosentin muuttamisesta saa joukko asiakkaita, joilla on käytössä Suomi.fi-viestit.

Verohallinto vertaa asiakkaan voimassa olevan verokortin tietoja tulorekisteristä saataviin palkkatietoihin ja ehdottaa veroprosentin muuttamista, jos asiakkaan palkkatulot ovat olennaisesti muuttuneet tai jos verokortin tuloraja vaikuttaa olevan liian pieni.

Ehdotus uudeksi veroprosentiksi näytetään herätteenä OmaVeron etusivulla Huomioitavaa-kohdassa. Linkkiä klikkaamalla asiakas pääsee tarkastelemaan ehdotusta ja tarvittaessa tilaamaan uuden verokortin. Verohallinto ei muuta veroprosenttia automaattisesti vaan asiakas voi valita, haluaako hän päivittää veroprosenttinsa. Asiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa reagoida muutosehdotukseen. Jos hän ei reagoi, ehdotus poistuu OmaVerosta ja olemassa oleva veroprosentti jää voimaan.

Uuden menettelyn tarkoitus on herätellä asiakkaita pitämään veroprosenttinsa ajan tasalla. Moni asiakas jättää muutosverokortin tekemättä tulojen tai vähennysten muuttuessa tai vuositulorajan ylittyessä – syksyllä 2020 Verohallinto arvioi, että jopa joka neljännellä veroprosentti oli liian pieni. Pahimmassa tapauksessa veroprosentin muuttamatta jättäminen aiheuttaa asiakkaalle mätkyjä, kun veroja on maksettu liian vähän tuloihin nähden.