Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa 2021 veroja yhteensä 19 941 miljoonaa euroa

Uutinen, 14.4.2021

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa 8 981 miljoonaa, joka oli 245 miljoonaa (+2,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 7 725 miljoonaa, joka oli 222 miljoonaa (+3,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-maaliskuussa 2 187 miljoonaa, joka oli 400 miljoonaa (+22,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-maaliskuun kertymä kasvoi verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa sekä verovuoden 2021 ennakkoveroissa.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-maaliskuussa 5 163 miljoonaa, joka oli 174 miljoonaa (+3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kehitys -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.