Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi-kesäkuussa 2021 veroja yhteensä 38 392 miljoonaa euroa

Uutinen, 8.7.2021

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa 17 791 miljoonaa, joka oli 927 miljoonaa (+5,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 15 529 miljoonaa, joka oli 706 miljoonaa (+4,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-kesäkuussa 3 588 miljoonaa, joka oli 767 miljoonaa (+27,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-kesäkuun kertymä kasvoi erityisesti verovuoden 2021 ennakkoveroissa sekä myös verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-kesäkuussa 9 675 miljoonaa, joka oli 1 135 miljoonaa (+13,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kehitys -sivulle on koottu kuukausittain päivittyvä verokertymäanalyysi. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.