Verotulojen kehitys: Verohallinto keräsi tammi-huhtikuussa 2021 veroja yhteensä 25 795 miljoonaa euroa

Uutinen, 11.5.2021

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-huhtikuussa 11 886 miljoonaa, joka oli 402 miljoonaa (+3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 10 331 miljoonaa, joka oli 347 miljoonaa (+3,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-huhtikuussa 2 645 miljoonaa, joka oli 465 miljoonaa (+21,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-huhtikuun kertymä kasvoi verovuoteen 2020 liittyneissä lisäennakoissa sekä verovuoden 2021 ennakkoveroissa.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-huhtikuussa 6 391 miljoonaa, joka oli 294 miljoonaa (+4,8 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kehitys -sivulle on koottu kuukausittain päivittyvä verokertymäanalyysi. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.