Verohallinto keräsi tammi-helmikuussa 2021 veroja yhteensä 14 322 miljoonaa euroa

Uutinen, 10.3.2021

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja, joista euromäärältään merkittävin on Traficomin keräämä ajoneuvovero.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-helmikuussa 6 276 miljoonaa, joka oli 166 miljoonaa (+2,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloveron euromäärältään merkittävintä verolajia eli palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksiä kertyi 5 248 miljoonaa, joka oli 157 miljoonaa (+3,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhteisöveroa kertyi tammi-helmikuussa 1 713 miljoonaa, joka oli 243 miljoonaa (+16,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteisöveron verolajeista tammi-helmikuussa kasvoi erityisesti verovuoteen 2020 liittyneiden lisäennakoiden määrä, mutta myös verovuoden 2021 ennakkoveroja kertyi enemmän kuin vuotta aiemmin.

Arvonlisäveroa kertyi tammi-helmikuussa 3 620 miljoonaa, joka oli 105 miljoonaa (+3,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Verotulojen kehitys -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.