Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verkkokaupan arvonlisäverotus uudistuu - alv-erityisjärjestelmä laajenee kaikkeen kuluttajakauppaan

Uutinen, 25.2.2021

Hallitus on antanut esityksen verkkokaupan arvonlisäverotuksen uudistamiseksi. Esityksen mukaan kansainvälisessä ja EU:n sisäisessä kaupassa käytettävä arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenisi kaikkiin kuluttajille myytäviin palveluihin ja tavaroiden etämyyntiin kuluttajille. Nykyiseen erityisjärjestelmään ovat kuuluneet vain kuluttajille myytävät sähköiset palvelut. Lisäksi EU:n ulkopuolelta tulevien enintään 22 euron lähetysten verovapaus poistuisi.

Muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön ja ne tulisivat voimaan 1.7.2021. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyisiä alv-velvoitteita ja vähentää rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Yritykset voivat käyttää arvonlisäveron erityisjärjestelmää kansainvälisessä kuluttajakaupassa. Kun arvonlisävero kulkee erityisjärjestelmän kautta, myyjän ei tarvitse ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveroa jokaisen ostajansa maahan erikseen. Suomessa alv-erityisjärjestelmästä vastaa Verohallinto.

Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä, joka kattaa pelkästään tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa, laajenee merkittävästi lakimuutoksen myötä. Jatkossa erityisjärjestelmä koostuu kolmesta eri järjestelmästä, jotka ovat unionin järjestelmä, muu kuin unionin järjestelmä ja tuontijärjestelmä:

  • Unionin järjestelmä ja muu kuin unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut.
  • Unionin järjestelmä kattaa myös EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin kuluttajille.
  • Lisäksi uusi tuontijärjestelmä kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin kuluttajille, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa. Tietyissä tilanteissa myyjän on nimettävä välittäjä, joka antaa veroilmoitukset ja maksaa verot myyjän nimissä ja puolesta.

Erityisjärjestelmiin on mahdollista tehdä rekisteröinti-ilmoitus 1.4.2021 alkaen OmaVerossa.

Erityisjärjestelmän käyttö on vapaaehtoista. Jos myyjä ei rekisteröidy arvonlisäveron erityisjärjestelmään, hänen pitää rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi niihin maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluita tai tavaroita.

Vähäarvoisen tuonnin verovapaus poistuu

Arvonlisäveroa ei tällä hetkellä makseta, jos EU:n ulkopuolelta maahantuotu tavara on arvoltaan enintään 22 euroa. Jatkossa kaikki maahantuonti olisi arvonlisäverollista. Muutos parantaisi EU-maiden yritysten kilpailuasemaa luomalla tasavertaiset kilpailuolosuhteet.

Jos verkkokauppa käyttää uutta tuontijärjestelmää, myyjä lisää arvonlisäveron tuotteidensa hintaan. Ostaja siis maksaa arvonlisäveron osana ostohintaa, mikä helpottaa tavaran maahantuojina toimivien yksityishenkilöiden hallinnollista taakkaa.

Tuontijärjestelmää voi käyttää etämyyjä tai tämän nimeämä välittäjä silloin, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 euroa eivätkä tavarat ole valmisteveron alaisia. Jos etämyyjä eli verkkokauppa ei käytä tuontijärjestelmää, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa ostajan puolesta myös kuljetusyritys Tullin uuden erityisjärjestelyn mukaisesti. Jos tuontijärjestelmää tai Tullin erityisjärjestelyä ei käytetä, Tulli kantaa arvonlisäveron muiden kuin alv-rekisteriin merkittyjen toimijoiden eli esimerkiksi yksityishenkilöiden maahantuonneista. Alv-rekisteriin merkitty yritykset puolestaan ilmoittavat ja maksavat maahantuonnin arvonlisäveron oma-aloitteisesti Verohallinnolle.

Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjälle verovelvollisuus

Sähköisen markkinapaikan ylläpitäjälle syntyy tietyin edellytyksin verovelvollisuus tavaroiden myynnistä sähköisen rajapinnan kautta, koska ylläpitäjän katsottaisiin ostaneen tavarat niiden myyjältä ja myyneen ne ostajalle. Myös sähköisen markkinapaikan ylläpitäjä tai ylläpitäjän nimeämän välittäjä voi ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron tavaroiden etämyynnistä tilanteen mukaan joko unionin järjestelmässä tai tuontijärjestelmässä.

Tavaroiden etämyynti

Lakiin määritellään EU:n sisäisen ja EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin käsitteet sekä tavaroiden etämyynnin verotuspaikkaa koskevat säännökset.

EU:n jäsenvaltiokohtaisesta etämyynnin raja-arvosta luovutaan. Jatkossa etämyynti verotetaan kulutusvaltiossa. Jäsenvaltiokohtainen raja-arvo korvautuisi uudella EU:n laajuisella 10 000 euron vuosittaisella etämyynnin ja tiettyjen palvelujen myynnin raja-arvolla.

Lisätietoja:

Sivu on viimeksi päivitetty 25.2.2021