Työnantaja: vuoden 2020 palkkatietoilmoituksia ei käsitellä Verohallinnossa 18.3.-6.4.

Uutinen, 10.3.2021

Korjaukset vuoden 2020 tulorekisteri-ilmoituksiin pitää antaa viimeistään 15.3., jotta korjatut tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin.

Koska esitäytettyjen veroilmoitusten muodostaminen alkaa tämän jälkeen, tulorekisteriin annettuja vuotta 2020 koskevia uusia palkkatietoilmoituksia, korjauksia ja mitätöintejä ei käsitellä Verohallinnossa ajalla 18.3.-6.4. Tällä aikavälillä annetut tiedot näkyvät OmaVerossa työnantajavelvoitteissa vasta 7.4. Ilmoituksen antamispäiväksi kirjautuu kuitenkin se päivä, jona ilmoitus on annettu tulorekisteriin.

Katko ei vaikuta erillisilmoituksiin eikä vuotta 2021 koskeviin ilmoituksiin.

Lisätietoa: Työnantaja: korjaa virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian