Työnantaja: korjaa virheet tulorekisteri-ilmoituksilla mahdollisimman pian

Uutinen, 4.2.2021

Jos sinun täytyy korjata vuoden 2020 tulorekisteri-ilmoituksia, korjaa tiedot mahdollisimman pian. Viimeistään 15.3. tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille.

Tietojen tarkistamisessa voit käyttää apuna tulorekisteristä tilattavia raportteja. Raportti Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618) on tarkoitettu maksajille ilmoitustietojen täsmäytystä ja tarkistamista varten. Jos korjaat tulotietoja, kannattaa tarkistaa myös esimerkiksi ammattiluokkatieto sekä vakuuttamisen tiedot, ja korjata kaikki kerralla kuntoon.

Ilmoitusten korjaaminen

Tee korjaukset ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus.

Jos mitätöit tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, huomioi seuraavat asiat:

  • Mitätöi ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana, jotta uuden ilmoituksen tiedot korvaavat mitätöidyn ilmoituksen tiedot.
    • Kello 16.00-18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen.
  • Tee kaikki vuoden 2020 ilmoitusten mitätöinnit ja anna uudet ilmoitukset viimeistään 15.3.2021, jotta tiedot tulevat oikein palkansaajien veroilmoituksille.

Anna uusi ilmoitus saman työpäivän aikana, jottei mitätöityyn ilmoitukseen liittyvä maksu ehdi palautua ja uudelle maksulle muodostua viivästysseuraamuksia. Lue ohjeet, miten voit tarkistaa maksujen palautusajankohdan OmaVerosta. Myös tulonsaajalle voi aiheutua seurauksia, jos mitätöinnin jälkeen uuden ilmoituksen antamisessa on viive. Poistetut tulotiedot voivat jäädä huomioimatta esimerkiksi verokortilta tai esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Lisätietoja: