Siirtohinnoittelua koskevia vuosikirjapäätöksiä korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Uutinen, 10.6.2021

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut kaksi siirtohinnoittelua koskevaa vuosikirjapäätöstä (21.5.2021 ja 2.6.2021). Päätös KHO 2021:66 koskee konsernin sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelua ja KHO 2021:73 rajoitetun riskin jakeluyhtiön markkinaehtoisen liikevoittotason määrittämistä.

Verohallinto ottaa vuosikirjapäätökset huomioon toiminnassaan ja arvioi tarvetta päivittää aiemmin julkaisemiaan ohjeita ja kannanottoja päätösten johdosta.

Konserniverokeskuksen asiantuntijat antavat ohjausta siirtohinnoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(a)vero.fi.