Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Saku Airosmaa Verohallinnon ICT-johtajaksi

Uutinen, 11.11.2021

Verohallinnon tuotehallintayksikön uudeksi ylijohtajaksi on nimitetty oululainen Saku Airosmaa. Virka on määräaikainen 1.12.2021– 31.7.2026.

Airosmaa on työskennellyt Verohallinnossa vuodesta 2014 alkaen mm. arkkitehtuuriyksikön vetäjänä ja tuoteryhmäjohtajana. Hän on esimerkiksi johtanut sähköisen asioinnin kehittämisprojektia, jonka tuloksena syntyi päätös OmaVeron toteuttamisesta.

Ennen Verohallintoa Airosmaa on työskennellyt mm. johtavana konsulttina suuryritysten tietohallinnan ja toiminnan kehittämisprojekteissa sekä johtanut käytännön operatiivista ICT-toimintaa Nokialla. 

Verottajan digiloikka vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin

Verohallinnon toiminnan digitalisoituminen on vaikuttanut koko yhteiskuntaan. Asiakkaille se näkyy OmaVero-palveluna, jota käyttää 90 % veronmaksajista.

– Digitalisaation tuoma muutos on ollut suuri ja nopea: OmaVero on vain parissa vuodessa muuttanut täysin sen, miten asiakkaamme hoitavat omia, arkisia veroasioitaan, Airosmaa sanoo.

Toiminnan taustalla pyörii verotusjärjestelmä, joka perustuu tietojen laajamittaiseen keräämiseen sidosryhmiltä ja pitkälti automatisoituun käsittelyyn. Verohallinnon asiakkaat ja toimintaympäristö ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa.

– Verotulojen varmistamiseksi meidän on ymmärrettävä asiakkaiden toimintaa ja tarpeita sekä oltava siellä, missä verotettavaa tuloa syntyy. Tämä tarkoittaa esimerkiksi alustatalouden ymmärtämistä ja siihen linkittymistä, Airosmaa jatkaa.

Tulevaisuuden saumaton verotus vaatii Verohallinnolta joustavuutta ja muutoskykyä. Siksi muutoksia myös toimintatapoihin ja organisaatioon tehdään ennakoiden.

Asiakaslähtöisempi toimintatapa: johdamme tiedolla, osumme tarkemmin, parannamme jatkuvasti

Airosmaan vetämä Tuotehallintayksikkö on yksi Verohallinnon kolmesta uudesta pääyksiköstä, jotka käynnistivät toimintansa tämä vuoden alussa. Uudistuksessa on kyse perustoiminnan tehostamisesta sekä ohjaus- ja valvontatoimien kohdentamisesta entistä paremman asiakasymmärryksen avulla.

Muut pääyksiköt ovat Verotusyksikkö, jota johtaa Heli Lähteenmäki, ja Asiakkuusyksikkö, jota johtaa Ari Mäkelä.

– Haluamme tarjota eri asiakasryhmille juuri heidän tarpeitaan vastaavia ja veroasiointia helpottavia ratkaisuja. Parin viime vuoden aikana kehittämämme useat rajapinnat ovat tästä hyvä esimerkki, Airosmaa toteaa.

Koko Verohallinnon johto löytyy vero.fi:stä: Verohallinnon johto - vero.fi