Palkka.fi-palvelun uudistaminen alkaa

Uutinen, 9.9.2021

Verohallinnon teknisesti ylläpitämää ilmaista palkanlaskentaohjelmaa Palkka.fitä aletaan uudistaa vaiheittain. Uudistus alkaa tänä syksynä yrityksille suunnatun palkanlaskentaosion uusimisella.

Palkka.fitä käyttää vuosittain palkanlaskuun noin 60 000 pientyönantajaa. Esimerkiksi pienet yritykset, yhdistykset, seurat ja kotitaloudet käyttävät palvelua. Palvelun kautta maksetaan palkkoja yli 183 miljoonalla eurolla ja tehdään noin 104 000 palkanlaskentaa kuukausittain.

Palkka.fi auttaa pientyönantajaa hallinnollisissa töissä: palvelu muodostaa nettopalkan, työnantajan sivukulut ja lähettää ilmoitukset työnantajan puolesta tulorekisteriin. Pientyönantajalla on mahdollisuus saada työntekijöiden verokortit suoraan palveluun, ja työnantaja voi lähettää palkkalaskelmat työntekijöille Suomi.fi-viestit-palveluun Palkka.fin kautta. Palvelusta saa myös tarvittavat kirjanpidon tositteet.

Palkka.fi ei enää vastaa julkisten digipalvelujen vaatimuksia

– Palkka.fi-palvelu on tehty 2000-luvun alussa, eikä se enää vastaa julkisille sähköisille palveluille asetettuja vaatimuksia. Uudistaminen on välttämätöntä, Palkka.fin tuoteomistaja Anna-Maija Lahti Verohallinnosta kertoo.

Palkka.fissä on esimerkiksi käytettävyyteen liittyviä haasteita. Palvelua ei myöskään ole suunniteltu käytettäväksi mobiilillaitteilla.

– Teetimme Palkka.fi:lle auditoinnin 2018, jonka perusteella palvelussa on paljon saavutettavuuspuutteita. Muutostarpeet ovat sen verran massiivisia, että palvelu vaatii laajempaa uudistamista. Sekä käyttäjille näkyvä Palkka.fi että taustalla oleva tekninen toteutus pitää tarkistaa, Lahti sanoo.

Palkka.fi sai elokuussa aluehallintovirastolta huomautuksen, ettei se täytä saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuusvaatimusten tavoitteena on, että palvelun tekninen toteutus mahdollistaa palvelun käytön eri päätelaitteilla ja avustavilla teknologioilla, kuten puheohjauksella ja ruudunlukuohjelmilla. Saavutettavuusvaatimusten mukaan digipalvelujen pitää olla myös helppokäyttöisiä ja sisältöjen selkeitä ja ymmärrettäviä.

Käyttäjät mukana palvelun uudistamisessa

Tavoitteena on uudistettu palvelu, joka on entistä helppokäyttöisempi ja vastaa pientyönantajien tarpeisiin.

– Olemme perustaneet Palkka.fille käyttäjäyhteisön, jonka jäsenet ovat aktiivisesti mukana kehittämässä ja antamassa palautetta uudistamisen aikana. Käyttäjien mukana olo on tärkeää, heitä vartenhan me palvelua teemme, Lahti kertoo.

Verohallinto on varannut Palkka.fin teknisenä ylläpitäjänä kehittämiseen rahaa ja työaikaa. Työeläkeyhtiöt, Työllisyysrahasto ja Valion eläkekassa omistavat palvelun yhdessä Verohallinnon kanssa.

Lisätietoja:

Maksuton palkanlaskentaohjelma | Palkka.fi

Saavutettavuus - vero.fi

Aluehallintoviraston uutinen 8.9.2021: Verohallinnolle huomautus Palkka.fi-palvelun saavutettavuuspuutteista, myös Espoon ylläpitämässä sivustossa merkittäviä ongelmia (saavutettavuusvaatimukset.fi)