Maakohtaisen raportoinnin XML-skeemamuutos on tullut voimaan

Uutinen, 2.2.2021

OECD on julkaissut maakohtaisen raportin antamiseen liittyvän XML-skeeman 2.0-version (Country-by-Country Reporting XML Schema 2.0), joka on korvannut edeltävän 1.0-version. Verohallinto on alkanut soveltaa uutta XML-skeeman 2.0-versiota 26.1.2021 alkaen. XML-skeeman 2.0-versio sisältää eräitä muutoksia annettavan XML-tiedoston rakenteisiin. Maakohtaiset raportit ja korjaukset edeltävien vuosien maakohtaisiin raportteihin on annettava jatkossa uuden XML-skeeman 2.0-version ja uusien ohjeistusten mukaisesti.

Lue lisää: OECD on julkaissut maakohtaista raportointia koskevan XML-skeemamuutoksen