Kansainvälisen erityisjärjestön maksama verovapaa palkka ei vaikuta muiden ansiotulojen veroprogressioon

Uutinen, 10.6.2021

Korkein hallinto-oikeus on antanut 30.4.2021 päätöksen, joka koskee kansainvälisen järjestön maksamaa palkkaa ja palkkiota. Päätöksen mukaan Yhdistyneiden kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen kanssa solmitun sopimuksen perusteella verovapaata palkkaa ei huomioida työntekijän muiden mahdollisten ansiotulojen verotuksessa.

Sama koskee muiltakin kansainvälisiltä järjestöiltä saatua palkkaa, jos palkka on vapautettu Suomen verosta kansainvälistä järjestöä koskevassa sopimuksessa ja siinä ei ole erikseen sovittu palkan progressiovaikutuksesta.

Kansainväliset järjestöt solmivat yleensä sijaintivaltionsa kanssa niin sanotun isäntämaasopimuksen. Suomeen on sijoittautunut useita kansainvälisiä järjestöjä, joiden kanssa solmitussa isäntämaasopimuksessa voi olla myös järjestön työntekijöiden verotusta koskevia määräyksiä.

Jos palkkasi on verovapaata kansainvälistä erityisjärjestöä koskevan sopimuksen perusteella, palkka ei korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan vaikuta muiden mahdollisten ansiotulojesi verotukseen.

Aikaisemmin verotuskäytännössä erityisjärjestöltä saatu palkka on huomioitu muiden ansiotulojen veroprogressiossa. Aikaisemmin erityisjärjestöltä saadusta palkasta on myös määrätty sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on ollut Suomessa sairausvakuutettu.

Tarkista verovuoden 2020 verotuspäätöksestäsi, että YK:lta tai kansainväliseltä erityisjärjestöltä saamasi palkkatulo on verotuksessa huomioitu täysin verovapaana. Hae tarvittaessa tuloverotuksen oikaisua. Myös aikaisempiin verovuosiin voit hakea tuloverotuksen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Lue lisää: