Hyvinvointialueet voivat saada arvonlisäveron palautusta hankinnoistaan takautuvasti 1.7.2021 lukien

Uutinen, 11.10.2021

Hyvinvointialueilla on oikeus saada palautuksena verollisiin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Palautusta voi kuitenkin saada vain siitä verosta, josta ei arvonlisäverolain mukaan saa tehdä vähennystä. Lisäksi palautuksen saamiseen liittyy tiettyjä rajoituksia, jotka ovat vastaavat kuin kunnilla.  

Oikeus palautukseen on jo hyvinvointialueiden perustamisesta 1.7.2021 lukien, vaikka hyvinvointialueiden varsinainen toiminta alkaa vasta vuonna 2023. Palautusta voivat saada myös hyvinvointialueisiin arvonlisäverotuksessa rinnastettavat julkiyhteisöt kuten hyvinvointiyhtymät, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Muutos liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistukseen. 

Jos hyvinvointialue on jo tehnyt sellaisia verollisia hankintoja, joista palautusta voi saada, sen on palautukset saadakseen rekisteröidyttävä takautuvasti arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tällaiset hankinnat voivat liittyä esimerkiksi taloushallintoon tai tietotekniikkaan. Hyvinvointialue voi rekisteröityä alv-velvolliseksi muutosilmoituksella. Lue lisää rekisteröitymisestä.  

Jos hyvinvointialue on rekisteröitynyt alv-velvolliseksi, sen pitää ilmoittaa alv-ilmoituksella kuukausittain palautukseen oikeuttavan veron määrä samassa kohdassa, jossa vähennettävä vero ilmoitetaan. Alv-ilmoitus pitää antaa myös siinä tapauksessa, että hyvinvointialueella ei ole ollut lainkaan toimintaa tai vähennettävää veroa. Lue lisää arvonlisäveron ilmoittamisesta. 

Verohallinto poistaa takautuvasta rekisteröinnistä ja myöhässä annetuista alv-ilmoituksista mahdollisesti aiheutuvat myöhästymismaksut ja muut seuraamukset heinä- ja elokuun 2021 verokausilta.

Hyvinvointialueen pitää lisäksi ilmoittaa kalenterivuodelta yhteensä saadut palautukset kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä nykyisellä kuntapalautusilmoituksella OmaVerossa. 

Verohallinto tulee päivittämään nykyistä Kuntien- ja kuntayhtymien arvonlisäverotusohjetta siten, että ohje koskee myös hyvinvointialueita. 

Lue lisää: Laki arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta 

Tarvittaessa hyvinvointialue voi jättää asiasta yhteydenottopyynnön osoitteeseen julkisyhteisot(a)vero.fi.