Hallitus esittää muutosta sähköautojen verotukseen

Uutinen, 25.10.2021

Hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei tarvitse maksaa autoveroa.

Muutokset auto- ja ajoneuvoverolakiin tulisivat voimaan 1.1.2022, mutta muutos koskisi takautuvasti autoveroa lokakuun 2021 alusta lähtien. Jos hallituksen esitys hyväksytään eduskunnassa, Verohallinto palauttaa asiakkaille veron automaattisesti ajalta 1.10.-31.12.2021. Asiakkaiden ei tämän vuoksi tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon.

Lue lisää: Hallituksen esitys HE 176/2021 vp

Muutos autoverotaulukkoon

Tällä hetkellä autoverotaulukossa alin autoveroprosentti on 2,7. Tätä prosenttia sovelletaan täyssähköautoihin. 1.10.2021 alkaen alin autoveroprosentti olisi hallituksen esityksen mukaan nolla. Nollaveroprosenttia sovellettaisiin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden hiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä. Tämä tarkoittaisi sitä, että autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei maksettaisi autoveroa.

Esityksen mukaan uutta autoverotaulukkoa sovellettaisiin autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Niistä autoista, jotka on verotettu 1.10.-31.12.2021 välisenä aikana, asiakkaan ei tarvitsisi tehdä erillistä oikaisuvaatimusta, vaan Verohallinto maksaa autoveron takaisin ilman hakemusta.

Käytännössä veroprosentin muutos koskisi 1.10.2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityjen tai verolliseen käyttöön otettujen

  • uusien henkilö- ja pakettiautojen verotusta, joiden hiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä.
  • uusien täyssähkö- ja täysvetyautojen verotusta, joille ei ole EU-säännösten mukaan määräytyvää CO2-arvoa.

Esittelyauton autoverottomuus

Autoverolain mukaan verottomaan esittelykäyttöön ilmoitettu uusi ajoneuvo katsotaan autoverolakia sovellettaessa uudeksi ajoneuvoksi. Kun tällainen esittelyauto ensirekisteröidään tai otetaan verolliseen käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen, sovellettaisiin kyseisen ajoneuvon verotuksessa uusia verotaulukoita, vaikka ajoneuvon 1. käyttöönottopäiväksi rekisteriin merkittäisiinkin tätä aiempi siirtoluvan ensimmäinen voimassaolopäivä.

Lainmuutos vaikuttaisi välillisesti myös sellaisten käytettyjen autojen verotukseen, jotka ensirekisteröidään tai otetaan verolliseen käyttöön 1.10.2021 tai sen jälkeen.