Hallinto-oikeus päättänyt nimitietojen julkisuudesta – Verohallinto ei valita

Uutinen, 5.5.2021

Tiedotusvälineet ovat perinteisesti voineet tilata Verohallinnolta käyttöönsä henkilöiden tuloverotustietoja marraskuun alussa, kun verotus on saatu laskettua valmiiksi.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä kahtena viime vuonna asiakkailla on ollut mahdollisuus hakea Verohallinnolta tuloverotustietojensa poistoa tiedotusvälineille luovutettavista listauksista. Monet tiedotusvälineet ovat tehneet aiheesta valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen.

Oikeus päätti 20.4.2021, että Verohallinnon tulkinta oli oikea, eli tietojen luovuttamista tiedotusvälineille voi vastustaa. Asiakkaan täytyy esittää perusteet vastustamiselle.

Hallinto-oikeudesta tuli lisäksi päätös, jonka mukaan tiedotusvälineillä on mahdollisuus saada tietojensa luovuttamista vastustaneiden nimet. Se merkitsee, että Verohallinnon on annettava pyydettäessä myös listoilta aiempina vuosina poistettujen henkilöiden nimet.

– Tuloverotiedothan ovat, ja ovat kaiken aikaa olleet, julkisia, kun osaa vain nimellä hakea. Nyt kun joudumme lisäksi kertomaan vastustaneiden nimet, menee vastustamisoikeudelta käytännössä pohja pois, viestintäjohtaja Kati Kalliomäki toteaa.

Verohallinto ei valita hallinto-oikeuden nimien paljastamiseen liittyvästä päätöksestä. Päätös tulee lain mukaan voimaan, kun valitusaika päättyy toukokuun lopulla.

– Hallinto-oikeus on asian näin ratkaissut, ja kunnioitamme oikeuden päätöstä. Hyvä, että ratkaisu on saatu eikä epäselvä tilanne pitkity. Nyt nähtäväksi jää, kuihtuuko vastustamisoikeus itsekseen pois. Asiakkaan harkintaan jää kannattaako hakea tietojen poistoa, kun media kuitenkin voi saada poistetut nimet, Kalliomäki sanoo.

Hallinto-oikeus totesi myös, ettei Verohallinnon mediapalvelu ole laissa määrätty velvoite. Verohallinto kuitenkin jatkaa mediapalvelua, koska sillä tuetaan verotukseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua.

Vastustamispyyntömahdollisuus asiakkaille avautuu OmaVeroon kesäkuun alussa. Verohallinto ohjeistaa mediapalvelusta myöhemmin.