Ennakkotilastot: kiinteistöveron tuotto kasvussa vuonna 2021

Uutinen, 25.3.2021

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto nousee tänä vuonna noin 59 miljoonaa (+3,1 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Verohallinto kerää kiinteistöveroja tänä vuonna kunnille arvioilta 1 999 miljoonaa euroa. Ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää 2021 kiinteistöverot.

Vuoden 2021 kiinteistövero perustuu kiinteistön vuoden 2020 verotusarvoon sekä kiinteistön sijaintikunnan määräämiin vuoden 2021 kiinteistöveroprosentteihin.

Kiinteistönomistajien pitää tarkistaa ja tarvittaessa täydentää kiinteistöveroilmoitusta viimeistään 4.5. Vuoden 2021 kiinteistöverotus valmistuu lokakuun lopussa, jonka jälkeen Verohallinto julkaisee lopulliset tilastot kiinteistöveroista.

– Lopulliset tilastot voivat poiketa jonkin verran ennakkotilastoista. Esimerkiksi muutamana viime vuotena lopullinen maksuunpantu kiinteistöveron määrä on ollut noin 5-10 miljoonaa vähemmän kuin ennakkotilastoissa, kiinteistöverotilastoista vastaava ylitarkastaja Jenna Lempiäinen Verohallinnosta kertoo.

Kiinteistöveron tuoton kasvu tulee suurista kunnista

Syynä kiinteistöveron tuoton kasvuun tänä vuonna ovat kuntien tekemät kiinteistöveroprosenttien nostot ja kiinteistöjen verotusarvojen kasvu.

– Erityisesti suurissa kunnissa on ollut kasvua ja se aiheuttaa kasvun koko maan tasolla. Esimerkiksi Turussa ja Vantaalla tuotto kasvoi ja näillä kunnilla oli suuri vaikutus kokonaislukuihin, Lempiäinen sanoo.

Ennakkotietojen perusteella kiinteistöveron tuotto pienenee yli yhdellä prosentilla 100 kunnassa ja kasvaa yli yhdellä prosentilla 71 kunnassa edelliseen vuoteen verrattuna. 138 kunnassa kiinteistöveron tuotto pysyy lähes ennallaan, eli muutos on edelliseen vuoteen verrattuna alle prosentti.

35 % kerätystä kiinteistöverosta jaetaan Uudenmaan kunnille

Kiinteistövero tilitetään kokonaisuudessaan sille kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee.

Ennakkotietojen perusteella tänäkin vuonna eniten kiinteistöverotuloja saavat Uudellamaalla sijaitsevat kunnat. Pirkanmaan kunnat saavat kerätystä kiinteistöverosta arviolta 8,5 % ja Varsinais-Suomen kunnat 7,6 %.

Kunnan taloudesta vastaava: tutustu kiinteistöveron ennakkotietoihin

Verohallinto suosittelee kunnan taloudesta vastaavia tutustumaan kiinteistöveron ennakkotietoihin. Ennakkotiedot kertovat mm.:

  • kuinka monessa kunnassa kiinteistöveroprosentit nousivat ja laskivat
  • miten kiinteistöjen verotusarvot ovat kehittyneet
  • miten kerätty kiinteistövero jakaantuu rakennusten ja maapohjan välillä
  • miten kiinteistöveroa kerätään kunnittain.

Lisätietoja:

Kiinteistöveron ennakkotilastot - vero.fi
Verohallinnon tilastotietokanta (PX-Web)