Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö – tarkista että kaupparekisterin tiedot ovat ajan tasalla

Uutinen, 3.2.2021

Avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden on pitänyt vuodesta 2016 alkaen rekisteröidä kaikki yhtiösopimuksen muutokset kaupparekisteriin. Lakimuutoksen siirtymäaika päättyi 31.12.2020, joten viimeistään nyt yhtiöiden on syytä tarkistaa kaupparekisteriin merkityt yhtiömiehet ja muut tiedot.

Jos uusinta sopimusta ei ole rekisteröity, toimita viipymättä voimassa oleva yhtiösopimus rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Yhtiön tulos verotetaan kaupparekisterin tietojen mukaan

Verohallinto saa kaupparekisteristä tiedot yhtiömiehistä ja heidän osuuksistaan. Elinkeinoyhtymän tulos verotetaan osakkaiden tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon.

Jos yhtiömiesten tai yhtiösopimuksen muutoksia ei ole rekisteröity, yhtiösopimusta sovelletaan verotuksessa siinä muodossa kuin se on kaupparekisteriin viimeksi rekisteröity.

Jatkossakin ilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä viipymättä yhtiösopimuksen allekirjoituksen jälkeen joko YTJ-palvelussa tai muutosilmoituksella Y5. Ilmoitus on annettava mm. toimialatietojen sekä yhtiömiesten osakkuustietojen muutoksista.

Lue lisää: Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotuksellisen tulon jakaminen