Yhteiskehittämällä tukea pienyrittäjän digitalisaatioon

Uutinen, 21.8.2020

Verohallinnon innovaatiokilpailun tuloksia esiteltiin maanantaina 17.8.2020 Taloushallintoliiton ja ohjelmistotalokentän yhteistapaamisessa. Toimijoita yhdistää Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus digitalisoida yritysten taloushallinto - myös pienyrittäjien.

– Tutkimme kevään innovaatiokilpailussa mahdollisuutta tarjota pienimpien yritysten käyttöön palvelu, jossa he voivat hoitaa viranomaisraportointinsa ja taloushallinnon perustransaktiot suoraan digitaalisesti, taustoittaa Verohallinnon ohjelmajohtaja Sanna Esterinen.

Hallitusohjelman kirjaus “yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti ja lasku” merkitsee pienimmille yrittäjille melkoista digiloikkaa. – Asiakastutkimuksemme kertovat, että toiminnan alussa yrityksillä ei ole vielä varaa maksullisiin palveluihin. Jotta myös pienimmät yrittäjät saadaan mukaan digitalisaatioon, tämä asiakaskunta tarvitsee tukea. Tämän haasteen ratkaisemiseksi käynnistettiin innovaatiokilpailu, kertoo sen vetäjä Johanna Kotipelto.

Ensimmäinen innovaatiokilpailun kokeiltava konsepti valmistui kesän aikana, ja maanantaina Emblica Oy esitteli palveluajatustaan. Sen ideoima palvelu MyCorp on alustaratkaisu, joka luo aloittavalle yrittäjälle taloushallinnon alkua ja rajapinnan kautta jo olemassa olevia palveluja. Markkinoilla jo toimiville palveluntarjoajille se on kuin sovelluskauppa, jonka kautta yritys saa kasvaessaan itselleen paremmin soveltuvia maksullisia palveluja.

Yhteiskehittämisen ydinajatuksena on rohkeus nostaa keskeneräistä yhteiseen käsittelyyn. Tämä palkittiin maanantaina, kun kokeiluprojektin esittely onnistui hälventämään innovaatiokilpailun haasteen herättämiä epäilyksiä. Avoimen keskustelun ja systeemikehittämiseen kuuluvan yhteisen ihmettelyn äärellä taloushallintokentän toimijoita yhdistävä kokonaiskuva selkeni hieman. Tämä on omiaan lisäämään luottamusta sekä tahtoa yhteiseen kehittämiseen.

Emblican alan tuntemuksesta kasvanut liiketoimintaoivallus osoitti kasvun mahdollisuuksia koko kentälle. Ajatuksena sovelluskauppaa pidettiin kiinnostavana: pelkän markkinahäiriön sijaan alusta tarjoaa markkinointikanavan jo toimiville palveluntarjoajille. Perustoimintojen digitalisointia on vaikea saada kannattavaksi liiketoiminnaksi pienimmässä asiakaskunnassa. Siten ajatus tälle asiakasryhmälle tarjottavasta maksuttomasta palvelusta sai varovaista kiinnostusta: sovelluskauppa loisi mahdollisuuksia myös muille, ja alustaratkaisu voisi sekä vastata käyttöönoton haasteeseen että rohkaista siirtymään kasvun myötä markkinaehtoisiin ratkaisuihin.

Kokeiluprojekti on vielä käynnissä, ja lopputuloksia odotetaan suurella mielenkiinnolla.  
– Innovaatiokumppanin kanssa yhteiskehitetty ratkaisu edistää Verohallinnon yritysverotukselle asetettuja digitalisaatiotavoitteita ilman taakkaa pienimmille toimijoille. Verohallinnon johto tekee syksyn aikana johtopäätöksensä pienyrityksen tukitarpeista ja luovuttaa työstä syntyneen muistion perusteluineen ministeriöille tiedoksi reaaliaikatalouden tavoitteiden edistämisen tueksi, Sanna Esterinen kuvaa etenemistä.

Tausta-aineistot