Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Yhdistys: siirry käyttämään Suomi.fi-tunnistusta ja -valtuuksia

Uutinen, 20.2.2020

Yhdistyksissä toimivat vastuuhenkilöt, joilla on oikeus edustaa yhdistystä yksin, voivat nyt käyttää Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-valtuuksia, kun he hoitavat veroasioita Verohallinnon sähköisissä asiointipalveluissa.

Yhdistyksen vastuuhenkilön henkilötunnus ja toimielinrooli (puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen) pitää olla kirjattu yhdistysrekisteriin, jos vastuuhenkilö

  • käyttää asioidessaan Suomi.fi-tunnistusta
  • antaa toiselle henkilölle tai yritykselle Suomi.fi-valtuuden yhdistyksen veroasioiden hoitoon.

Valtuuden voi antaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen Suomi.fi-valtuuspalvelussa.

Voit tarkistaa vastuuhenkilöiden tiedot Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä.

Asiointiroolit eri asiointipalveluissa ja tunnistautuminen

Lomake.fi, Ilmoitin.fi ja OmaVero: Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen voi asioida ilman erillistä valtuutta.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai nimenkirjoitusoikeudellinen voi tunnistautua asiointipalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Verohallinto suosittelee, että yhdistysten veroasioita hoitavat henkilöt siirtyvät käyttämään Suomi.fi-valtuuksia ja luopuvat Katso-palvelun käytöstä.

Suomi.fi-valtuudet korvaavat vähitellen Katso-palvelun

Katso-tunnistautuminen ja valtuuttaminen ovat käytössä Verohallinnon palveluissa vielä vuoden 2020 loppupuolella. Suomi.fi-valtuuksia voi siirtyä käyttämään sitä mukaa kuin Suomi.fi-valtuuspalvelussa otetaan käyttöön uusia ominaisuuksia. Tulevista ominaisuuksista voi lukea lisää joulukuun uutisesta Katso-tunnisteita ja -valtuutuksia voi käyttää vuoden 2020 loppupuolelle

Suomi.fi-valtuudet ovat jo monilla käytössä

Verohallinnon asiointipalveluissa Suomi.fi-valtuuksia voivat jo nyt käyttää

  • yksityishenkilöt
  • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
  • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
  • osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö.

Suomi.fi-valtuuksien avulla yritys tai yksityishenkilö voi valtuuttaa asianhoitajan hoitamaan veroasioita puolestaan. Valtuuden voi antaa tai sitä voi pyytää Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

Lisätietoa ja ohjeita