Verotuspäätöksen osinkotiedot voivat olla puutteelliset – Verohallinto lähettää korjatun päätöksen

Uutinen, 5.6.2020

Osalla henkilöasiakkaista vuoden 2019 verotuspäätökseltä puuttuu osinkotiedoista osakkeen matemaattinen arvo. Virhe koskee asiakkaita, jotka ovat saaneet osinkoa listaamattomista osakeyhtiöistä. Verotuspäätöksillä osingon matemaattinen arvo puuttuu, jolloin koko osinkotulo on merkitty ansiotuloksi.

Verohallinto korjaa virheen automaattisesti ja lähettää uudet verotuspäätökset niille asiakkaille, joita virhe koskee sekä heidän puolisoilleen. Asiakkaiden ei siis tarvitse virheen vuoksi olla yhteydessä Verohallintoon.

Osakkeen matemaattisen arvon korjaamisen vuoksi jäännösveron tai veronpalautuksen määrä saattaa muuttua. Uuden päätöksen myötä verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät muuttuvat.