Verotulojen kehitys: Tammi-heinäkuussa Verohallinto keräsi 41 353 miljoonaa euroa

Uutinen, 12.8.2020

Verohallinnon kertymissä ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Traficomin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2019 Traficom keräsi sitä 1 150 miljoonaa euroa.

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa 19 766 miljoonaa euroa (+0,5 %). Palkoista, eläkkeistä ja etuuksista tehtävät ennakonpidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Tammi-heinäkuussa ennakonpidätyksiä kertyi 17 561 miljoonaa euroa (+3,2 %).

Koronatilanteesta aiheutuneet talousvaikeudet sekä niiden perusteella yrityksille myönnetyt verojen helpotetut maksujärjestelyt ovat näkyneet tähän mennessä eniten arvonlisäveron kertymissä. Tammi-heinäkuussa arvonlisäveroa kertyi yhteensä 9 823 miljoonaa euroa (-11,5 %). Kesä- ja heinäkuun arvonlisäveron bruttokertymän ja nettokertymän poikkeuksellisen suuret laskut selittyvät sillä, että helpotettujen maksujärjestelyjen mukaisesti yrityksille voitiin palauttaa hakemuksesta takaisin niiden alkuvuonna maksamia arvonlisäveroja. Kesäkuussa näitä palautettiin noin 275 miljoonaa euroa ja heinäkuussa 85 miljoonaa euroa.

Myös yhteisöveron tammi-heinäkuun kertymät 3 156 miljoonaa euroa (-18,1 %) ovat korona-tilanteesta johtuen selvästi viime vuotta pienempiä.

Verotulojen kehitys -sivulle on koottu verokertymäanalyysit kuukausittain ja aiemmilta vuosilta. Sivulla voit myös tarkastella kumulatiivisia verokertymiä verolajeittain ja kausittain.