Veromuutoksilla tuetaan kestävää kasvua

Uutinen, 17.9.2020

Hallitus on sitoutunut turvaamaan suomalaisten hyvinvoinnin ja yritysten selviytymisen kriisin yli mahdollisimman vähäisin inhimillisin ja taloudellisin vahingoin. Elvyttävä talousarvioesitys vuodelle 2021 rakentaa tietä ulos koronakriisistä ja jatkaa hyvinvointivaltion kehittämistä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Näin todetaan valtiovarainministeriön nettisivulla Vuoden 2021 talousarvioesitys rakentaa tietä ulos koronakriisistä, josta muutamia poimintoja alla.

Energiaverouudistusta aletaan toteuttaa vuoden 2021 aikana. Teollisuuden sähköveroluokka II alennetaan EU:n minimitasolle teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi. Työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotusta kiristetään hallitusohjelman mukaisesti nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla. Terveyden edistämiseksi alkoholin ja tupakan verotusta kiristetään. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistukset kaikilla tulotasoilla, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun seurauksena. Veroperustemuutosten vuositason nettovaikutus valtion verokertymään arvioidaan olevan noin -1,0 miljardia euroa vuonna 2021. Hallitus valmistelee määräaikaisen tutkimusyhteistyökannustimen.

Siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus. Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025. Lisäksi työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan ja työsuhdepolkupyörä säädetään 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi.

Veromuutokset tarkentuvat lakimuutosten käsittelyn yhteydessä.

Teksti VMn verkkosivulta: Vuoden 2021 talousarvioesitys rakentaa tietä ulos koronakriisistä