Valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelyjä uudistetaan - veroasiat voi hoitaa OmaVerossa vuoden 2021 alusta

Uutinen, 24.4.2020

Hallitus esittää, että valmisteverotuksen ja autoverotuksen menettelyt yhtenäistetään muiden Verohallinnon kantamien verojen kanssa. Muutokset koskevat verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhakua ja seuraamusmaksuja. Ensi vuoden alusta lähtien myös valmistevero- ja autoveroasiat voi hoitaa OmaVerossa.

Hallituksen esitys ei tuo muutoksia valmisteverojen ja autoveron määrään tai muihin keskeisiin perusteisiin. Muutokset eivät koske myöskään ajoneuvoveroa, vaan se maksetaan edelleen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi

Esityksen mukaan valmisteverotuksen ilmoittamisen ja maksamisen määräaika pitenee nykyisestä ja valmisteverot muuttuvat oma-aloitteisiksi veroiksi. Jatkossa asiakas antaa valmisteveroilmoituksen ja maksaa veron ilman verotuspäätöstä. Ilmoituksen voi antaa OmaVerossa, joka ohjaa ilmoituksen täyttämisessä ja veron laskemisessa.

Valmisteverot maksetaan samalla oma-aloitteisten verojen viitteellä kuin esimerkiksi arvonlisävero.

Valmisteveroja on yhdeksän: alkoholi-, tupakka-, virvoitusjuoma- ja juomapakkausvero, nestemäisten polttoaineiden vero, sähkön ja eräiden polttoaineiden vero, jätevero sekä öljysuojamaksu. Valmisteveroja maksavat esimerkiksi suuret energiayhtiöt, virvoitusjuomien valmistajat, pienpanimot ja tupakkayhtiöt.

Autoveron menettelyt selkeytyvät

Hallitus esittää myös autoverotukseen muutoksia, jotka keventävät asiakkaiden hallinnollista taakkaa. Yritysten hakeutuminen rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi helpottuu, nopeutuu ja muuttuu maksuttomaksi. Rekisteröidyt autoveroilmoittajat ilmoittavat ja maksavat uudet ajoneuvot jatkossa kerran kuukaudessa yhdellä ilmoituksella, laskulla ja autoveron omalla verolajiviitteellä.

Yksityishenkilöt voivat antaa muiden veroilmoitustensa lisäksi autoveroilmoituksen ja hoitaa kaiken autoveroasioinnin ensi vuoden alusta OmaVerossa. Verot voi myös maksaa OmaVeron kautta.

Verohallinto voi jatkossa antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun ajoneuvon verotusarvosta.

Verojen ja maksujen kokonaistilanne näkyy yhteenvedolla

Asiakas saa verojensa ja maksujensa tilanteesta kuukausittain yhteenvedon OmaVeroon. Jatkossa yhteenvedolla on mukana myös valmiste- ja autoverot. Näin asiakas saa nykyistä kattavamman kuvan verojensa kokonaistilanteesta.

Uudistuksen taustaa

Valmisteverotuksen ja autoverotuksen verotusmenettelyjen kehittäminen on osa uudistusta, jonka ensi vaiheessa vastuu valmisteverotuksesta ja autoverotuksesta siirrettiin Tullilta Verohallinnolle.

Menettelysäännösten uudistaminen on jatkoa myös Verohallinnon verotus- ja veronkantomenettelyjen yhdenmukaistamiselle ja yksinkertaistamiselle, jota on toteutettu vaiheittain osana Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta.

Lainsäädäntö tulisi voimaan pääosin ensi vuoden alussa.

VM:n tiedote:

Hallituksen esitys: Valmiste- ja autoverotuksen menettelysäännöksiä uudistetaan