Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroja korotetaan 1.8.2020

Uutinen, 25.6.2020

Liikennepolttonesteiden, kuten moottoribensiinin, dieselöljyn ja niitä korvaavien biopolttoaineiden valmisteveroa korotetaan. Korotus kohdistetaan sekä energiasisältöveroon että hiilidioksidiveroon.

Lisäksi hiilidioksidiveron laskentaperusteita päivitetään vastaamaan vuoden 2019 alusta työkone- ja lämmityspolttoaineiden veromuutosten yhteydessä käyttöönotettuja uusia elinkaaripäästöarvoja.

Fossiilisen moottoribensiinin vero nousee 5,71 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn 6,46 senttiä litralta. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden litrakohtainen veronkorotus jää näitä alhaisemmaksi.

Valmisteverotuslakiin tehtiin teknisluonteinen muutos. Sillä pantiin täytäntöön EU:n lainsäädännön muutos, jolla Campione d’Italian sekä Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet on siirretty unionin tulli- ja valmisteveroalueeseen.  

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverojen muutos tulee voimaan 1.8.2020.

 

Lue lisää:

Hallituksen esitys HE 66/2019 vp

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta