Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Välitätkö kuljetuspalvelu- tai vuokratuloja? Kerää tiedot vuosi-ilmoitusta varten

Uutinen, 20.5.2020

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut uusi tiedonantovelvollisuus koskee kuljetuspalveluiden ja vuokrakohteiden välittämisestä maksettujen tulojen ilmoittamista. Ilmoitusvelvollisia ovat välityspalvelun tarjoajat. Ensimmäiset ilmoitukset annetaan vuodelta 2020.

Kuljetuspalvelujen osalta tiedonantovelvollisia ovat henkilö- tai tavarakuljetuksia välittävät toimijat silloin, kun palvelujen maksut kulkevat välittäjän kautta.

Vuokraustoiminnasta tiedonantovelvollisia ovat vuokrakohteita välittävät tahot välittämistään vuokranmaksuista. Kohteena voi olla kokonaan tai osittain vuokrattu huoneisto tai kiinteistö.

Tiedot ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella

Tiedot on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella ensimmäisen kerran viimeistään 1.2.2021. Ilmoituksissa annetaan vuoden 2020 tiedot välitettyjen kuljetusten suorituksista ja välitetyistä vuokrista.

Tiedot ilmoitetaan sähköisesti rajapinnan kautta tai asiointipalvelussa.

Mitä tietoja on ilmoitettava?

Vuosi-ilmoituksella annetaan tietoja ilmoittajasta, suorituksen saajasta ja suorituksesta. Tarkempi tietosisältö ja ilmoittamista koskevat ohjeet tulevat Vero.fi:n myöhemmin.

Lue lisää: