Välitätkö kuljetuksia tai vuokrakohteita? Selvitä, mitä tietoja välittäjän tulee ilmoittaa

Uutinen, 10.9.2020

Vuoden 2020 alusta kuljetuspalvelu- ja vuokratulojen välittäjille tuli velvollisuus antaa vuosi-ilmoitus välittämistään tuloista.

Jos välität kuljetuspalveluita tai vuokralle huoneistoa, kiinteistöä tai niiden osaa, sinun tulee antaa tiedot vuoden 2020 tapahtumista vuosi-ilmoituksella tammikuussa 2021. Tiedonantovelvollisuus koskee välittäjiä, jotka vastaavat maksun välittämisestä ostajan ja myyjän välillä. Myös ulkomaisen välittäjän Suomessa oleva edustaja on tiedonantovelvollinen.

Välitettyjen palveluiden tiedonantovelvollisuus on ensimmäinen askel kansainvälisestä kehityksestä, jolla alustatalouden tulojen tiedonantovelvollisuutta laajennetaan verotulojen turvaamiseksi. OECD on hyväksynyt kansainvälisen standardin alustatalouden tulojen ilmoitusvelvollisuudesta. Euroopan komissio on puolestaan jättänyt direktiiviehdotuksen heinäkuussa. 

Kuljetuspalvelujen välittäjän tiedonantovelvollisuus

Kuljetuspalveluista tiedonantovelvollisia ovat henkilö- tai tavarakuljetuksia välittävät toimijat silloin, kun palvelujen maksut kulkevat ostajalta myyjälle välittäjän kautta. Välitystoiminta voi olla järjestetty useammalla eri tavalla. Tiedonantovelvollisuuden selventämiseksi kokosimme muutamia esimerkkejä malliksi:

 • Asiakas tilaa taksin taksikeskuksesta. Taksikeskus välittää tilauksen lähimmälle vapaalle taksiyrittäjälle. Asiakas maksaa taksikeskukselle, joka tilittää osan maksusta taksiyrittäjälle.
  • Taksikeskus on tiedonantovelvollinen.
 • Jos kyydissä ollut asiakas maksaa maksun suoraan taksiyrittäjälle, välittäjä ei ole tiedonantovelvollinen.
 • Tavarakuljetusyritys hoitaa pakettien kuljetusta lähettäjältä vastaanottajalle ja myy palvelun omissa nimissään asiakkaalle. Kuljetukset hoidetaan omalla kalustolla tai alihankkijoiden kautta.
  • Tavarakuljetusyritys kuljettaa vain omia kuljetuksiaan eikä ole tiedonantovelvollinen.
 • Asiakas tilaa sorakuorman kuljetuksineen välityspalvelulta, joka välittää sen kuorma-autoilijalle. Asiakas maksaa kuorma-autoilijalle välityspalvelun kautta, joka tilittää maksun välityspalkkiolla vähennettynä kuorma-autoilijalle.
  • Kuljetuspalvelun välittäjä on tiedonantovelvollinen.
 • Jos asiakas maksaa maksun suoraan kuorma-autoilijalle, välittäjä ei ole tiedonantovelvollinen.

Vuokravälittäjän tiedonantovelvollisuus

Huoneiston tai kiinteistön vuokraamisessa tiedonantovelvollisia ovat vuokrakohteiden välittäjät silloin, kun vuokrat kulkevat välittäjän kautta. Vuokrakohteiden välittäjien tiedonantovelvollisuuden selventämiseksi kokosimme seuraavat esimerkit:

 • Verkkopalvelussa esitellään kiinteistöjen omistajien lukuun tietyn alueen vuokralle tarjottuja kohteita. Asiakas vuokraa kohteen omistajalta ja maksaa vuokran verkkopalvelussa. Verkkopalvelu suorittaa maksun vuokrakohteen omistajalle kuluilla vähennettynä.
  • Verkkopalvelu on tiedonantovelvollinen välittämistään kohteista. 
 • Verkkosivuilla mainostetaan tietyllä alueella olevia vuokrattavia mökkejä. Ilmoituksessa on vuokranantajan yhteystiedot. Vuokraaminen sekä maksut tapahtuvat suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välillä.
  • Verkkosivusto ei ole tiedonantovelvollinen. Verkkosivut ovat näkyvyyttä tuovat mainossivut, eikä kyse ole vuokravälityksestä.

Välityspalvelun tarjoaja, ilmoittaudu infoon

Tule 22.9.2020 infotilaisuuteen kuuntelemaan välitettyjen palveluiden tiedonantovelvollisuudesta: kenen kuuluu ilmoittaa ja mitä. Infossa on varattu aikaa myös kysymyksille.

Lisätietoa: