Ulkomainen yhteisö on Suomessa yleisesti verovelvollinen tosiasiallisen johtopaikan perusteella 1.1.2021 alkaen

Uutinen, 22.12.2020

Suomessa yleisesti verovelvollisena pidetään lakimuutoksen myötä myös sellaista ulkomaista yhteisöä, jonka tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Tosiasiallinen johtopaikka tarkoittaa paikkaa, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Sääntely yhteisöjen yleisestä verovelvollisuudesta vastaa muutoksen myötä useiden muiden valtioiden sääntelyä. Samalla Suomen alueellinen verotusvalta laajenee samanlaiseksi kuin useissa muissa valtioissa.

Muutos koskee ulkomaisia yhteisöjä, joiden tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Muutos ei vaikuta sellaisiin ulkomaisiin yhteisöihin, joilla ei ole tosiasiallista johtopaikkaa Suomessa tai yhteisöihin, jotka jo ennen lakimuutosta ovat olleet Suomessa yleisesti verovelvollisia.

Muutoksen jälkeen yleisesti verovelvollisten ulkomaisten yhteisöjen on ilmoitettava veroilmoituksellaan kaikki maailmanlaajuiset tulonsa Suomeen, sillä Suomella on yleisesti verovelvollisten yhteisöjen maailmanlaajuisten tulojen verotusoikeus. Yhteisöä pidetään yleisesti verovelvollisena perustamis- tai rekisteröitymishetkestä tai tosiasiallisen johtopaikan muodostumishetkestä alkaen.

Jos ulkomaisella yhteisöllä on ennen lakimuutoksen voimaantuloa ollut Suomessa kiinteä toimipaikka, tämän kiinteän toimipaikan harjoittamaa elinkeinotoimintaa pidetään lakimuutoksen voimaantulon jälkeen tosiasiallisen johtopaikan perusteella yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön elinkeinotoimintana. Kiinteälle toimipaikalle annettu y-tunnus säilyy myös samana tosiasiallisen johtopaikan muodostuessa, sillä kyseessä on lakimuutoksesta huolimatta edelleen sama juridinen oikeushenkilö.

Suomessa sijaitsevan tosiasiallisen johtopaikan perusteella yleisesti verovelvollisen ulkomaisen yhteisön on annettava veroilmoitus. Yleisesti verovelvolliset ulkomaiset yhteisöt antavat lakimuutoksen jälkeen veroilmoituksen 6B.

Lakimuutokseen liittyen julkaistaan vuodenvaihteessa uusi syventävä vero-ohje sekä päivitetyt asiakasohjeet.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2020