Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden ei tarvitse asioida verotoimistossa verokortin takia

Uutinen, 29.5.2020

Tänä kesänä emme koronavirus-tilanteen takia jalkaudu tiloille tunnistamaan ensimmäistä kertaa Suomessa työskenteleviä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä. Verokortti voidaan tässä poikkeustilanteessa antaa ulkomaalaiselle kausityöntekijälle ilman tunnistamista. Verohallinto antaa kausityöntekijöille suomalaisen henkilötunnuksen sijaan keinotunnuksen. Ulkomaalaisten kausityöntekijöiden ei tästä syystä tarvitse asioida verotoimistossa paikan päällä, vaan verokortti tehdään lomakkeella annettujen tietojen perusteella.

Tämä poikkeusmenettely on voimassa 31.8. asti.

Tarvittavat asiakirjat

Verokortin saamiseksi pitää

Lomakkeen liitteeksi pitää laittaa

  • kopio työntekijän passista ja
  • mahdollinen valtakirja.

Myös ne ulkomaalaiset kausityöntekijät, joilla on jo suomalainen henkilötunnus ja jotka tarvitsevat vain verokortin, hakevat verokorttia tällä samalla lomakkeella. Tällöin suomalainen henkilötunnus merkitään lomakkeelle. Heidän ei kuitenkaan tarvitse liittää lomakkeeseen kopiota passistaan.

Jos työntekijä on oikeutettu Kelan myöntämään väliaikaiseen epidemiatukeen ulkomailta saapuvalle kausityöntekijälle (kela.fi), merkitään tämä etuustulo verokorttilomakkeelle Etuus-kohtaan.

Kun verokortti halutaan toimitettavan suoraan työnantajalle, hakemuksen 6148 liitteenä pitää olla myös jokaisen työntekijän antama valtuutus siitä, että verokortti ja selvitysosa (ennakkoperinnän päätös) voidaan toimittaa suoraan työnantajalle.

Valtuutuksen voi tehdä lomakkeella Valtakirja veroasioiden hoitamista varten.

Lomakkeiden toimittaminen Verohallintoon

Lomakkeet voi toimittaa suoraan lähimpään verotoimistoon tai ne voi lähettää Verohallintoon turvasähköpostin kautta.

Jos lomakkeet postitetaan lähimpään verotoimistoon, ne postitetaan suoraan verotoimiston PL-osoitteeseen ja kirjekuoreen merkitään osoitteen lisäksi teksti "Kausityöntekijöiden lomakkeet". Näin voimme nopeasti ottaa käsittelyyn nämä lomakkeet. Katso Verotoimistojen postiosoitteet

Jos lomakkeet haluaa toimittaa Verohallintoon turvasähköpostilla, saa turvasähköpostiohjeet soittamalla Verohallinnon palvelunumeroon p. 029 497 050. Kun lomakkeet lähetetään Verohallintoon turvasähköpostilla, otsikoksi merkitään "Kausityöntekijöiden lomakkeet".

Verokorttien toimittaminen

Jos verokortit halutaan postitettavan suoraan työnantajalle, hakemuksiin pitää kirjoittaa työnantajan tai suorituksen maksajan nimi -kohtaan myös osoite, mihin verokortit lähetetään.

Jos työnantaja haluaa noutaa verokortit siitä verotoimistosta, mihin hakemukset on toimitettu, pitää hakemukseen liittää vapaamuotoinen saate, jossa on puhelinnumero ja tieto siitä, että verokortit haetaan verotoimistosta. Tällöin verotoimiston virkailija soittaa työnantajalle, kun verokortit ovat noudettavissa.