Työnantaja: vuoden 2019 palkkatietoilmoituksia ei käsitellä Verohallinnossa 18.3.-6.4. 

Uutinen, 10.3.2020

Korjaukset vuoden 2019 tulorekisteri-ilmoituksiin pitää antaa viimeistään 16.3., jotta korjatut tiedot ehtivät henkilöasiakkaiden esitäytettyihin veroilmoituksiin. 

Koska esitäytettyjen veroilmoitusten muodostaminen alkaa tämän jälkeen, tulorekisteriin annettuja vuotta 2019 koskevia uusia palkkatietoilmoituksia, korjauksia ja mitätöintejä ei käsitellä Verohallinnossa ajalla 18.3.-6.4. Tällä aikavälillä annetut tiedot näkyvät OmaVerossa työnantajavelvoitteissa vasta 7.4. Ilmoituksen antamispäiväksi kirjautuu kuitenkin se päivä, jona ilmoitus on annettu tulorekisteriin.  

Katko ei vaikuta vuotta 2020 koskeviin ilmoituksiin. 

Lisätietoa: Työnantaja: toimi nyt, jos tulorekisteritiedoissa on vielä korjattavaa