Työnantaja: toimi nyt, jos tulorekisteritiedoissa on vielä korjattavaa

Uutinen, 7.2.2020

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään ensimmäistä kertaa palkansaajien esitäytetyillä veroilmoituksilla. Jos sinulla on vielä korjattavaa vuoden 2019 tulorekisteri-ilmoituksiin, tee korjaukset viimeistään 16.3., jotta korjatut tiedot ehtivät myös veroilmoituksille.

Tietojen tarkistamisessa voit käyttää apuna tulorekisteristä saatavia raportteja. Tulotietojen tarkistamiseen on tarjolla uusi raportti: Maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618). Jos korjaat tulotietoja, kannattaa tarkistaa myös esimerkiksi ammattiluokkatieto sekä vakuuttamisen tiedot, ja korjata kaikki kerralla kuntoon.

Ilmoitusten korjaaminen

Ilmoitukset korjataan ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. On kuitenkin tilanteita, joissa korjaus pitää tehdä mitätöimällä virheellinen ilmoitus ja antamalla tilalle uusi ilmoitus.

Jos mitätöit tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia, huomioi seuraavat asiat:

  • Mitätöi ilmoitus ja anna sen jälkeen uusi ilmoitus saman päivän aikana, jotta uuden ilmoituksen tiedot korvaavat mitätöidyn ilmoituksen tiedot.
    • Kello 16.00-18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen klo 16 tai vasta klo 18 jälkeen.
  • Tee kaikki vuoden 2019 ilmoitusten mitätöinnit ja anna uudet ilmoitukset viimeistään 16.3.2020, jotta tiedot tulevat oikein palkansaajien veroilmoituksille

Uusi ilmoitus kannattaa antaa saman työpäivän aikana, jottei mitätöityyn ilmoitukseen liittyvä maksu ehdi palautua ja uudelle maksulle muodostua viivästysseuraamuksia. Myös tulonsaajalle voi aiheutua seurauksia, jos mitätöinnin jälkeen uuden ilmoituksen antamisessa on viive. Poistetut tulotiedot voivat jäädä huomioimatta esimerkiksi verokortilta tai esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Lisätietoja:

Uutista on päivitetty 20.2.2020 klo 11.30 (lisätty kellonaika ilmoituksen korjaamisen ohjeeseen).

Uutista on päivitetty 4.3.2020 klo 15.40 (korjattu kellonaikaa ilmoituksen korjaamisen ohjeeseen).